Пільга з ПДВ щодо операцій з металобрухтом у 2014 та 2015 роках

 

Насамперед нагадаємо, в чому саме полягало питання застосування пільги з ПДВ у 2014-му році.

Станом на початок 2014-го року положеннями п. 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом України від 19.12.2013 р. N 713-VII, передбачалось тимчасове до 1 січня 2015 року звільнення від оподаткування ПДВ операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України. При цьому операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у цьому пункті, звільняються від оподаткування ПДВ.

Фактично Законом N 713-VII було продовжено дію пільги з ПДВ щодо металобрухту ще на один (2014-й) рік.

КМУ вніс відповідні зміни до постанови КМУ від 12.01.2011 р. N 15, якою затверджувався такий перелік (частково змінивши його), але відповідна постанова КМУ від 05.02.2014 р. N 43 набрала чинності лише 18.02.2015 року.

ДФСУ спочатку спиралась на принцип верховенства права, закріплений у ст. 8 Конституції України, а тому роз’яснювала, що “відсутність переліку відходів та брухту чорних і кольорових металів, затвердженого постановою КМУ, в період з 01.01.2014 р. по 17.02.2014 р. … не дає підстав вважати вказані операції такими, що підлягають оподаткуванню” (лист від 04.08.2014 р. N 1134/7/99-99-10-04-02-17).

Але потім ДФСУ змінила свою думку і, вже не згадуючи про принцип верховенства права, стверджувала наступне (листи від 10.10.2014 р. N 7066/7/99-99-10-04-02-1 та від 31.10.2014 р. N 5954/6/99-99-19-03-02-15):

“Отже, операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, що здійснювалися суб’єктами господарювання з 01.01.2014 р. до 17.02.2014 р. (включно), підлягали оподаткуванню податком на додану вартість у загальновстановленому порядку з нарахуванням податку за основною ставкою (20 відсотків).

З 18.02.2014 р. і до 01.01.2015 р. до операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, включених до відповідних переліків, застосовується режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість, визначений п. 23 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Додатково повідомляємо, що усі інші листи та роз’яснення використовувати у частині, що не суперечить цьому листу”.

Така зміна позиції фіскального органу, зрозуміло, спричинила конфлікти з податковими інспекціями щодо цього питання, які вирішувались в площині судового врегулювання.

Прикладом судового врегулювання є постанова Верховного суду України від 20.10.2015 р. N 21-2792а15, в якій зроблено такий висновок:

“Протягом спірного періоду (з 1 січня по 17 лютого 2014 року) були чинними норми ПК, згідно з якими операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, звільнялись від оподаткування ПДВ. Інших переліків зазначених відходів та брухту чорних металів, ніж ті, що містяться у додатках 1 та 2 до постанови N 15, Кабінетом Міністрів України затверджено не було. Натомість постановою N 43 були внесені зміни до постанови N 15, згідно з якими, зокрема, термін звільнення таких операцій від обкладення ПДВ продовжувався до 1 січня 2015 року.

Отже, протягом зазначеного періоду операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, коди та найменування яких містяться у переліках, затверджених постановою N 15, звільнялися від оподаткування ПДВ”.

Таким чином, ВСУ у вищезгаданій постанові підтвердив правомірність застосування пільги з ПДВ, в тому числі, в період з початку 2014 року по 17.02.2014 року.

Відповідно до положень ст. 2442 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. N 2747-IV, висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини 1 ст. 237 цього Кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.

З урахуванням цього, є підстави вважати питання щодо застосування пільги з ПДВ протягом 2014 року вирішеним.

У 2015-му році ситуація зі змінами до податкового законодавства розвивалась майже під копірку.

Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII внесено зміни до ПКУ і дію згаданої пільги щодо операцій з металобрухтом продовжено до 01.01.2017 року. КМУ подовжив дію переліку постановою від 25.03.2015 р. N 136, яка набрала чинності 31.03.2015 року.

ДФСУ відразу зайняла фіскальну позицію (лист від 19.05.2015 р. N 17640/7/99-99-19-03-02-17), зазначивши:

“Отже, операції з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, що здійснювалися суб’єктами господарювання з 01.01.2015 до 30.03.2015 (включно), підлягали оподаткуванню податком на додану вартість у загальновстановленому порядку з нарахуванням податку за ставкою 20 відсотків.

З 31.03.2015 і до 01.01.2017 на операції з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, включених до відповідних переліків, поширюється режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість, визначений пунктом 23 підрозділу 2 розділу XX Кодексу”.

На нашу думку, в 2015-му році зазначене спірне питання судами має вирішуватись з урахуванням висновку ВСУ, наведеного у постанові ВСУ від 20.10.2015 р. N 21-2792а15, який зроблений щодо аналогічного питання попереднього року. А тому, вважаємо, що пільга щодо операцій з металобрухтом, передбачена у п. 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, повинна застосовуватись протягом усього 2015-го року.

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.