Щодо періоду відображення в звітності з ПДВ розрахунків коригування до податкових накладних

 

Законом України від 16.07.2015 р. N 643-VIII було внесено зміни до ст. 192 ПКУ, які в цілому мали на меті конкретизувати особу, яка повинна зареєструвати РКдоПН в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), та порядок відображення сторонами в звітності з ПДВ таких РКдоПН.

Серед таких змін є доповнення пп. 192.1.1 ПКУ та пп. 192.1.2 ПКУ новими абзацами наступного змісту:

– “Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної”;

– “Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної”.

Наведені зміни спричинили виникнення питання у платників ПДВ щодо періоду відображення РКдоПН в декларації з ПДВ у випадках їх складання в одному періоді, а реєстрації в ЄРПН в наступному періоді в межах строків реєстрації. Розглянемо це питання.

Згідно з п. 201.10 ПКУ, реєстрація податкових накладних та/або РКдоПН у ЄРПН здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

На період з липня по вересень 2015 року були встановлені тимчасові строки реєстрації, що ми розглядали в одній з попередніх консультацій.

Ще раз нагадаємо, що на виконання п. 201.2 ПКУ наказом МФУ від 22.09.2014 р. N 957 затверджено форму податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної міститься в цьому наказі у вигляді додатка 2 до податкової накладної.

Отже, РКдоПН є частиною форми податкової накладної, а тому строки їх реєстрації в ЄРПН та загальний порядок відображення в звітних періодах мають бути однаковими.

Фактично це підтверджується і загальними положеннями пп. 192.1.1 ПКУ та пп. 192.1.2 ПКУ, які передбачають відображення в звітності з ПДВ результатів перерахунку за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок.

Щодо нових доповнених абзаців у цих пунктах, то, на нашу думку, їх мета полягає у підтвердженні однакових правил врахування ПДВ з нормами п. 198.6 ПКУ:

“Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:

– ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної;

– для платників податку, що застосовують касовий метод, – ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;

– для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно”.

Таким чином, нові абзаци пп. 192.1.1 ПКУ та пп. 192.1.2 ПКУ щодо зменшення суми податкових зобов’язань постачальника та/або збільшення суми податкового кредиту покупця лише після реєстрації РКдоПН в ЄРПН, на нашу думку, стосуються виключно випадків реєстрації таких РКдоПН з порушенням строку.

Відповідно розрахунки коригування до податкових накладних, складені наприкінці одного періоду, а зареєстровані в ЄРПН в наступному періоді в межах строків їх реєстрації, відображаються в декларації з ПДВ в періоді їх складання.

На завершення відзначимо, що аналогічне роз’яснення міститься у листі ДФСУ від 27.10.2015 р. N 22541/6/99-99-19-03-02-15.

 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.