Мінімальна зарплата у вересні 2015 року

 

Прийняття Верховною Радою Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»» від 17.09.2015 р. № 704-VIII (далі – Закон № 704) спричинить не одне питання щодо застосування його норм.

Одним із них є питання працівників, що звільнились з підприємства до набрання чинності Законом № 704.

Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) (ст. 95 КЗпП, ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР).

Відповідно до змін, внесених Законом № 704 до ст. 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII, встановлено з 1 вересня 2015 року мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 1378 грн., а у погодинному розмірі – 8,29 грн.

До внесення цих змін мінімальна зарплата в місячному розмірі у вересні 2015 року була встановлена на рівні 1218 грн., а у погодинному розмірі – на рівні 7,29 грн.

З урахуванням цього, наведений у запитанні оклад працівника на день його звільнення був не нижчим, ніж встановлена мінімальна зарплата в місячному розмірі.

Подальше набрання чинності Законом № 704 не може впливати на відносини, що припинились до дня набрання ним чинності.

Пояснюється це, зокрема, положеннями ст. 47 та ст. 116 КЗпП, згідно з якими при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. Отже, розрахунок розміру виплат при звільненні працівника та виплата таких сум мають проводитись в день звільнення відповідно до норм законодавства, що діючих в цей день.

Також положеннями ст. 57 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право знати свої права і обов’язки, а ст. 58 Конституції на виконання таких гарантій встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

З урахуванням цього, положеннями Конституції України гарантовано, що обов’язки, в тому числі, юридичних осіб перед працівниками, не можуть бути збільшені «заднім числом». А тому перерахунок зарплати за вересень 2015 року з урахуванням нового розміру, встановленого Законом № 704, працівникам, що звільнились до набрання ним чинності, підприємство робити не зобов’язане.

Окремо слід звернути увагу на те, що для випадків припинення трудових відносин з працівниками протягом 20 вересня – 2 жовтня 2015 року включно, у яких оклад становив менше 1378 грн., можуть виникнути питання щодо застосування норм Закону № 704 у зв’язку з нижченаведеним.

В Законі № 704 зазначається, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

На жаль, такими офіційними друкованими виданнями, як «Голос України» та «Урядовий кур’єр» практикується неповне опублікування законів (зокрема, без додатків, які є невід’ємною частиною відповідного закону).

Внаслідок цього виникають питання щодо дати набрання чинності такими законами, оскільки відповідно до ст. 94 Конституції України закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Саме так сталось із Законом № 704, який було частково (не у повному обсязі) опубліковано в газеті «Голос України» від 19.09.2015 р. № 174.

В повному обсязі цей Закон вперше опубліковано у виданні «Офіційний вісник України» від 02.10.2015 р. № 76.

На наш погляд, датою набрання чинності Законом № 704 слід вважати 03.10.2015 р. – з дня, наступного за днем його опублікування в повному обсязі. Часткове опублікування (у вигляді витягу із закону, окремих статей чи норм закону, в тому числі, без додатків, які є його невід’ємною частиною) не може вважатись опублікуванням закону, а тому не може впливати на набрання чинності таким законом.

Докладне пояснення такої думки на підставі норм Конституції України наведено у листі Мін’юсту від 20.08.2010 р. № 9872-0-26-10-34.

Водночас, у листі Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 29.09.2015 р. № 22449/10/28-10-06-11 можна побачити орієнтир на набрання чинності Законом № 704 після дати його часткового опублікування в газеті «Голос України» від 19.09.2015 р. Аналогічні повідомлення можна знайти також на сайті ДФСУ. Отже, питання з приводу дати набрання чинності Законом № 704 та застосування його норм, вочевидь, виникатимуть й надалі.

На завершення консультації ще раз зазначимо, що для наведеного у запитанні випадку припинення трудових відносин з працівником, що звільнився 15 вересня, норми Закону № 704 не поширюються і ніякого перерахунку підприємство робити не зобов’язане.

 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.