Звітність з ПДВ у покупця: чи відображати помилкову податкову накладну, виписану постачальником, та розрахунок коригування до неї

 

Насамперед нагадаємо, що податкова накладна – це обов’язковий документ, який складають виключно платники ПДВ – постачальники в електронній формі з дотриманням умови щодо підписання електронним підписом уповноваженої особи, та який зареєстрований в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) та п. 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 22.09.2014 р. N 957 (далі – Порядок N 957)). Такий документ свідчить про нарахування податкових зобов’язань з ПДВ постачальником та надає право покупцю – платнику ПДВ на відображення сум податкового кредиту з ПДВ. 

На практиці нерідко трапляються випадки допущення помилок при складанні документів, в тому числі, податкових накладних. Як недаремно говориться, помилок не робить лише той, хто взагалі нічого не робить. Не є виключенням і робота бухгалтерів, які складають та реєструють податкові накладні. Але в разі виявлення помилки необхідно її виправити та оцінити можливий вплив на формування показників звітності з ПДВ. 

У зв’язку з цим положеннями п. 192.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) та п. 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 22.09.2014 р. N 957 (далі – Порядок N 957) передбачено, що розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Оскільки виправлення зазначеної помилки шляхом складання розрахунку коригування до податкової накладної призводить до зменшення суми ПДВ, то реєструвати в ЄРПН такий розрахунок коригування має особа, зазначена в податковій накладній як покупець (п. 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. N 1246, п. 22 Порядку N 957). 

Отже, зазначені процедури виконані і покупцю слід визначитись тепер щодо відображення або невідображення в своїй податковій звітності з ПДВ зазначених документів. Вважаємо, що виходити слід з наступного.

Податковий кредит з ПДВ відображається у випадку здійснення операцій з придбання товарів/послуг (п. 198.1 ПКУ) на дату першої події: або дата списання коштів з банківського рахунка на оплату товарів/послуг, або дата отримання товарів/послуг (п. 198.2 ПКУ) і за умови наявності податкової накладної від постачальника, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 198.6 ПКУ, п. 201.10 ПКУ). 

В наведеному випадку відсутня будь-яка з подій, що дозволяє відобразити податковий кредит з ПДВ. З урахуванням цього, наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, недостатньо для відображення податкового кредиту з ПДВ. 

Відповідно до абз. “б” пп. 192.1.1 ПКУ, якщо внаслідок перерахунку сум ПДВ та складання розрахунку коригування відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту з ПДВ за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.

Оскільки за помилковою податковою накладною не було відображено податковий кредит з ПДВ, то і розрахунок коригування до неї в декларації з ПДВ особи, яка була зазначена як покупець, не відображається. 

Фактично необхідність складання і реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної зумовлена, насамперед, потребою у відновленні правильних сум в системі електронного адміністрування ПДВ. 

Таким чином, на нашу думку, платник ПДВ, який був зазначений в графі покупця помилкової податкової накладної, не відображає таку податкову накладну та розрахунок коригування до неї в своїй податковій декларації з ПДВ.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.