Переплата з ПДВ і 01.07.2015 року

 

Відразу зазначено, що в межах цього матеріалу не йдеться про суми бюджетного відшкодування ПДВ. В межах цього матеріалу під переплатою розуміються суми надмірно або помилково сплачених коштів. Нагадаємо, що:

– надміру сплачені грошові зобов’язання – суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату (пп. 14.1.115 ПКУ); 

– помилково сплачені грошові зобов’язання – суми коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету від юридичних осіб (їх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи) або фізичних осіб (які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності або не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових зобов’язань (пп. 14.1.182 ПКУ). 

За загальними правилами помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до ст. 43 ПКУ. 

Разом з тим, у Перехідних положенням ПКУ міститься виключення з цього правила. Згідно з п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ:

“Суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року автоматично збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу. На суму такого збільшення:

– зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або збільшується сума від’ємного значення, задекларована в звітному періоді;

– помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з податку на додану вартість вважаються погашеними”. 

Аналогічні положення містить пп. 2 п. 92 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. N 569. 

З наведених положень п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ можна зробити висновок, що мова йде виключно про суми помилково та/або надміру сплаченого ПДВ. 

Переплати з інших податків і зборів, в тому числі, з податку на прибуток, це не стосується.

Якщо підприємство зацікавлене в такому перенесенні, то достатньо дочекатися 01.07.2015 року. 

Щоправда, податковий орган ще не визначився з механізмом реалізації цієї норми, оскільки існують окремі неврегульовані питання. Так, у листі ДФСУ від 09.06.2015 р. N 11999/6/99-99-19-01-01-15 на запитання “Як розраховуватиметься сума, на яку 1 липня 2015 року (згідно з п. 34 підрозд. 2 розд. XX ПК) платникам податків автоматично збільшать величину за формулою? …” зазначається:

“Для реалізації зазначеного механізму ДФС створюються відповідні технічні завдання та розробляється програмне забезпечення, яке автоматично здійснюватиме вказані процедури в автоматичному режимі”. 

З положень п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ можна зробити висновок, що сума переплати з ПДВ станом на 01.07.2015 року буде вважатись погашеною. При цьому платнику ПДВ буде збільшена сума для виписки податкових накладних в системі електронного адміністрування ПДВ. 

Не зовсім зрозумілим залишається спосіб реалізації положення, що на таку суму зменшується сума ПДВ, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або збільшується сума від’ємного значення, задекларована в звітному періоді. 

На нашу думку, вимоги цього положення фактично мають означати відображення такої суми в розділі III декларації з ПДВ за липень 2015 року, але чинна форма декларації з ПДВ, затверджена наказом МФУ від 23.09.2014 р. N 966, не передбачає відповідного рядка. 

В цій частині можна припустити затвердження нової форми декларації з ПДВ, в якій буде включено відповідний рядок, або появу роз’яснення ДФСУ з цього питання. На дату підготовки матеріалу автору не відоме таке роз’яснення.

Оскільки декларацію з ПДВ за липень можна подавати до 20 серпня, то ймовірно до цього часу питання буде врегульовано. 

Окремо зазначимо, що у випадку, якщо підприємство не бажає перенесення сум переплати з ПДВ (помилково та/або надміру сплачених сум ПДВ) через законодавчі невизначеності, то в червні ще можна скористатись положеннями ст. 43 ПКУ і подати заяву на повернення переплати або зарахувати її в рахунок інших податків. 

При цьому варто звернути увагу на такий аспект, що на повернення переплати передбачено 20 календарних днів (п. 43.5 ПКУ, лист Міндоходів від 10.06.2013 р. N 4620/6/99-99-22-02-04-15). 

Якщо заява буде подана пізніше ніж за 20 календарних днів до початку липня і грошові кошти на перше число липня ще не будуть повернуті, то може виникнути суперечка з податковим органом з приводу їх повернення, який станом на 01.07.2015 року ймовірно виконає вимоги п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ і може відмовитись повертати кошти. 

До відома

Після підготовки матеріалу було оприлюднено лист ДФСУ від 22.06.2015 р. N 22408/7/99-99-19-03-01-17, в якому фіскальна служба пояснила процедурні питання застосування положень п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ. Відповідно до цього роз’яснення, суми погашеної переплати з ПДВ станом на 1 липня 2015 року відображатимуться у рядку 20.2 декларації з ПДВ за липень 2015 року (для квартальних платників ПДВ – за ІІІ квартал 2015 року).

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.