Облік внесків до статутного капіталу, отриманих раніше реєстрації змін до статуту

 

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. N 1576-XII, розмір статутного (складеного) капіталу обов’язково повинен бути зазначеним в установчих документах. 

Зміни до статуту, пов’язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку (ст. 52 цього Закону).

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.1999 р. N 291, для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, передбачено рахунок 40 “Зареєстрований (пайовий) капітал”.

Рахунок 40 має, зокрема, субрахунки 401 “Статутний капітал” та 404 “Внески до незареєстрованого статутного капіталу”. 

На субрахунку 401 “Статутний капітал” відображається статутний капітал господарських товариств. За кредитом субрахунку 401 відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

На субрахунку 404 “Внески до незареєстрованого статутного капіталу” відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів.

З урахуванням цього, отримання коштів на поточний рахунок від одного з учасників ТОВ раніше реєстрації змін до статуту слід відобразити записом: 

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” Кт 404 “Внески до незареєстрованого статутного капіталу”. 

На дату реєстрації змін до статуту буде зроблено два записи:

Дт 404 “Внески до незареєстрованого статутного капіталу” Кт 401 “Статутний капітал” – щодо внеску учасника, який перерахував кошти раніше держреєстрації змін до статуту;

Дт 46 “Неоплачений капітал” Кт 401 “Статутний капітал” – щодо внеску іншого учасника.

Отримання коштів від другого учасника ТОВ буде відображено записом: 

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” Кт 46 “Неоплачений капітал”. 

Таким чином, складнощів з обліком грошових коштів, які було отримано раніше держреєстрації змін до статуту ТОВ, не виникає. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.