Виправлення помилки в новій формі № 1ДФ щодо військового збору

 

За І квартал 2015 року розрахунок № 1ДФ подається за новою формою, затвердженою наказом МФУ від 13.01.2015 р. № 4. Цим же наказом затверджено Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі – Порядок № 4). 

Особливістю цієї форми став новий розділ ІІ табличної частини, в якому відображаються, зокрема, суми військового збору. 

Відповідно до п. 3.11 Порядку № 4 у рядку «Військовий збір» відображається загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору. При цьому відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються. 

Форма № 1ДФ подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Якщо останній день строку подання форми № 1ДФ припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 2.1 Порядку № 4). 

Враховуючи, що граничні строки подання форми № 1ДФ за І квартал 2015 року ще не минули, виправлення зазначеної помилки здійснюватиметься шляхом подання «звітної нової» форми № 1ДФ (п. 4.2 Порядку № 4). 

Заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків за формою № 1ДФ є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються (п. 4.4 Порядку № 4). 

Щодо виправлень показників, які стосуються військового збору, зазначено наступне. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір – виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію. 

Щодо наведеної у запитанні ситуації можна зазначити, що вилучати ніяку інформацію не потрібно. Показники розділу І форми № 1ДФ щодо податку на доходи фізичних осіб повторювати також не потрібно. 

Таким чином, для виправлення помилки, що пов’язана з необхідністю внесення інформації щодо військового збору, потрібно подати звітну нову форму № 1ДФ за І квартал 2015 року, в якій заповнюється лише рядок «Військовий збір» з відповідними правильними показниками. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.