Як в бухгалтерському обліку відображається сума ПДВ, що нараховується на перевищення собівартості (або ціни придбання) над ціною продажу?

 

Відповідно до абз. 2 п. 188.1 ПКУ база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), за винятком товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; газу, який постачається для потреб населення. 

Пунктом 20 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 р. № 957, передбачено, що у разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів, а при здійсненні контрольованих операцій – виходячи із звичайних цін, і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання/собівартість/балансова (залишкова) вартість/звичайна ціна перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/собівартості/балансової (залишкової) вартості/звичайної ціни над фактичною ціною. 

Отже, виникає питання щодо коректного відображення в бухгалтерському обліку ПДВ, нарахованого на суму перевищення. 

Відповідно до п. 1.2 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141, суми податкових зобов’язань з ПДВ відображаються платниками цього податку за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість» у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 «Податкові зобов’язання», зокрема, у випадку перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною. 

У листі від 07.05.2013 р. № 31-08410-07/23-1524/2/1696 Мінфін звертає увагу на те, що одночасно з цим записом робиться також запис за дебетом субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитом субрахунку 643 «Податкові зобов’язання». 

На нашу думку, ці записи цілком доречно робити й у випадках, встановлених абз. 2 п. 188.1 ПКУ. 

Отже, податок на додану вартість, нарахований на суму перевищення собівартості (або ціни придбання) товарів/послуг над ціною реалізації, в бухгалтерському обліку доцільно відображати записами Дт 643 Кт 641/ПДВ та Дт 949 Кт 643. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.