Податкова застава: чи може податковий орган відчужити майно?

 

Насамперед зазначимо, що найкращим способом збереження майна підприємства від поширення на нього податкової застави є недопущення виникнення податкового боргу, а якщо він таки виник, то якнайшвидше його погашення. 

Податковим боргом вважається сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання (пп. 14.1.175 ПКУ). 

Податкова застава – це спосіб забезпечення сплати платником податків такого грошового зобов’язання. У разі невиконання платником податків грошового зобов’язання, забезпеченого податковою заставою, орган стягнення у порядку, визначеному ПКУ, звертає стягнення на майно такого платника, що є предметом податкової застави (пп. 14.1.155, п. 88.1 ПКУ).

Порядок продажу майна, що перебуває у податковій заставі, врегульовано положеннями ст. 95 ПКУ та постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1244. 

А саме, відповідно до п. 95.1 ПКУ податковий орган здійснює заходи щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. 

При цьому стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше, ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги (п. 95.2 ПКУ). 

Згідно з п. 95.3 ПКУ податковий орган повинен звернутись до суду щодо надання йому дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі. 

Фактично, для звернення до суду щодо можливості реалізації майна, що перебуває в податковій заставі, податковому органу необхідно, щоб у платника податків: 

• була наявність непогашеного податкового боргу зі сплати податків (зборів, обов’язкових платежів); 

• була наявність майна платника податків, описаного у податкову заставу; 

• минуло 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) платнику податку податкової вимоги; 

• була підтверджена відсутність коштів на рахунках платника податків в обслуговуючих банках. 

Лише сукупність вказаних обставин наділяє податковий орган правом на звернення до суду із позовом про надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна платника податків. Такий висновок зроблено, зокрема, в ухвалі ВАСУ від 11.12.2013 р. № К/800/20309/13. 

Після набрання судовим рішенням сили (в разі задоволення позову податкового органу) продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації за процедурою, встановленою п. 95.7 ПКУ та Порядком проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, затвердженим наказом Міндоходів від 10.10.2013 р. № 571. 

Компенсація витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплата банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету здійснюються за рахунок коштів, отриманих від реалізації такого майна, та за рахунок стягнутих коштів (п. 95.16 ПКУ). 

Якщо платник податків до укладення договору купівлі-продажу його майна повністю погашає суму податкового боргу, контролюючий орган скасовує рішення про проведення його продажу та вживає заходів щодо зупинення торгів (п. 95.20 ПКУ, п. 5.10 Порядку № 571). 

У разі якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу платника податків, податковий керуючий здійснює додатковий опис майна у податкову заставу (п. 95.24 ПКУ). 

Про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий орган надсилає йому повідомлення за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 10.10.2013 р. № 566.

Підсумовуючи вищенаведене, факт опису майна в податкову заставу не надає податковому органу автоматичного права на самостійне його відчуження. Відповідними нормами ПКУ та інших нормативно-правових документів регламентована певна процедура для отримання податковим органом права на таке відчуження шляхом звернення до суду. 

На завершення зазначимо, що такий висновок узгоджується з позицією Державної фіскальної служби України, яка у своєму роз’ясненні з ресурсу «ЗІР» дійшла такого висновку: 

«… погашення податкового боргу платника податків здійснюється на підставі рішення суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі та прийнятого на його підставі рішення контролюючого органу шляхом продажу майна платника податків на публічних торгах та/або торгівельними організаціями в порядку, визначеному п.п. 95.7 – 95.21 ст. 95 ПКУ». 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.