Перехідні цивільно-правові договори на виконання робіт (надання послуг) з фізособами і військовий збір

 

Серед об’єктів оподаткування збором є, зокрема, доходи фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). 

Специфіка договорів на виконання робіт чи надання послуг передбачає, що їх виконання здійснюється протягом певного періоду часу. Внаслідок цього виникає питання щодо оподаткування військовим збором виплат за результати робіт (послуг), виконання (надання) яких розпочато до 03.08.2014 р., а завершено після цієї дати. Інше питання стосується підписання актів виконання робіт/послуг, за якими на 03.08.2014 р. ще не було проведено розрахунків, а також здійснення передоплат до 03.08.2014 р. за такими договорами, якщо їх результати передані за актом, підписаним після цієї дати. 

Розглянемо зазначені моменти, але спочатку наведемо вже відому на сьогодні позицію податкового органу щодо деяких із поставлених питань. 

В одному із роз’яснень в інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» на питання, чи підлягають оподаткуванню військовим збором доходи, нараховані до 03.08.2014 р., а виплачені після цієї дати, з посиланням на ст. 58 Конституції України податківці відповіли, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Таким чином, оскільки Закон № 1621 набрав чинності з 03.08.2014 р., то доходи, нараховані до 03.08.2014 р., але виплачені після цієї дати, не підлягають оподаткуванню військовим збором. 

В іншому роз’ясненні на запитання, чи підлягають оподаткуванню військовим збором суми доходів, що нараховані після 03.08.2014 р. за періоди до цієї дати, надано відповідь, що такі суми підлягають оподаткуванню військовим збором на загальних підставах. 

З цих двох роз’яснень випливає, що податковий орган щодо перехідних операцій орієнтується не на дату оплати, а на дату нарахування доходів, якою щодо наданих послуг та виконаних робіт варто вважати дату підписання відповідного акта приймання-передачі. 

Щодо робіт чи послуг, виконання яких здійснюється протягом певного часу, які почали виконуватись до 03.08.2014 р., можна порадити таке. Якщо такі роботи чи послуги можна розділити на певні етапи, то першим чи другим числом серпня можна підписати акт на виконання частини робіт/послуг з наведенням вартості, яка відповідає цій частині. По завершенні виконання буде підписано другий акт на іншу частину, що залишилась. В такому разі на вартість, зазначену в першому акті, підписаному до 03.08.2014 р., військовий збір не буде нараховуватись. 

Щодо питання про здійснену до 03.08.2014 р. передоплату робіт/послуг за цивільно-правовими договорами, підписання актів за якими відбулось після цієї дати, можемо зазначити таке. 

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ (пп. 1.4 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Згідно з пп. 168.1.2 ПКУ податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету. 

Отже, оскільки на дату перерахування передоплати до 03.08.2014 р. у підприємства не було обов’язку з нарахування та утримання військового збору, а на дату підписання акта виконаних робіт (наданих послуг) після цієї дати підприємство вже не має джерела доходів, з яких слід утримати військовий збір, то, на нашу думку, в цьому випадку підприємство не є податковим агентом щодо утримання військового збору з такого доходу. 

Додатковим аргументом є також положення вже згаданої ст. 58 Конституції України, якими також передбачено, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. 

Отже, положення п. 127.1 ПКУ про відповідальність за неутримання військового збору щодо передоплат, здійснених до 03.08.2014 р., не можуть застосовуватись. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.