Перерахування власної іноземної валюти з рахунку в одному банку на рахунок в іншому банку: чи необхідно визначати курсові різниці?

 

Згідно п. 8 П(С)БУ 21, визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції (в межах її обсягу) та на дату балансу.

Отже, для відповіді на питання, чи потрібно розраховувати курсові різниці при перерахуванні власної іноземної валюти з рахунку в одному банку на рахунок в іншому банку (тобто, між власними рахунками), слід визначити, чи буде вважатись таке перерахування господарською операцією. 

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. N 996-XIV, господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства. 

Подібне визначення містить і Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 р. N 88, згідно з п. 2.1 якого, господарські операції – це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов’язань і фінансових результатів. 

Як можна побачити, перерахування іноземної валюти між власними рахунками в банках не спричинює змін в структурі активів, зобов’язань чи власному капіталі підприємства, а також не впливає на стан майна, капіталу, зобов’язань і фінансових результатів. Тобто при перерахуванні валюти між рахунками не відбувається господарська операція в розумінні Закону про бухоблік та Положення N 88. 

З урахуванням цього, курсові різниці на дату перерахування іноземної валюти між власними рахунками в бухгалтерському обліку не визначаються. 

В податковому обліку відповідно до пп. 153.1.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI, визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Тобто оскільки в бухгалтерському обліку на дату перерахування іноземної валюти між власними рахунками курсові різниці не визначаються, то вони не будуть визначатись і в податковому обліку. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.