Строки сплати ПДФО з іноземних доходів в разі продовження строків подання майнової декларації

 

Відповідно до пп. 49.18.4 ПКУ майнова декларація подається фізособами до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ. 

Згідно з п. 179.7 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації. 

Тобто за загальними правилами подання майнової декларації, в разі обов’язковості її подання, здійснюється до 1 травня, а сплата задекларованих сум ПДФО повинна відбутись до 1 серпня. 

Разом з тим, ПКУ передбачає також певні винятки із загальних правил. Це стосується, зокрема, наявності у фізичної особи іноземних доходів, про що докладніше далі. 

Одним із випадків, коли подання майнової декларації вважається обов’язковим, є наявність іноземних доходів (пп. 168.2.1, пп. 170.11.1 ПКУ). 

Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ПКУ). 

Відповідно до пп. 170.11.2 ПКУ у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації. 
Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ПКУ).

Сума податку з іноземного доходу платника податку – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України (пп. 170.11.4 ПКУ). 

Водночас, у разі відсутності у платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним (абз. 2 пп. 170.11.2 ПКУ). 

У вищезгаданому абз. 2 пп. 170.11.2 ПКУ йдеться про можливість перенесення строку подання майнової декларації, але нічого не сказано про строки сплати ПДФО в цьому випадку.

При вирішенні даного питання варто звернути увагу на те, що довідка про суму сплаченого за кордоном податку з іноземного доходу потрібна для правильного розрахунку суми ПДФО, що підлягатиме сплаті в Україні. Крім того, у п. 179.7 ПКУ йдеться про строки сплати ПДФО, зазначеного до сплати в уже поданій майновій декларації. Відповідно, якщо декларація ще не подана у зв’язку з перенесенням граничного строку її подання до 31.12.2014 р., то і застосування п. 179.7 ПКУ до наведеного випадку не є можливим (суми ПДФО ще не задекларовані до сплати). 

З урахуванням цього вважаємо правильним висновок податкового органу, наведений в роз’ясненні з Єдиної бази податкових знань, що у випадку, коли «фізична особа – резидент, яка протягом звітного календарного року отримувала іноземні доходи та якій на підставі поданої заяви був перенесений граничний термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи до 31 грудня року, наступного за звітним, зобов’язана самостійно сплатити суму податкових зобов’язань, які зазначені нею у поданій податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку». 

Тобто у разі перенесення граничного строку подання майнової декларації до 31.12.2014 р. фізична особа, згідно з п. 57.1 ПКУ, зобов’язана сплатити суму ПДФО, зазначену у декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем такого граничного строку для подання майнової декларації. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.