Зменшення граничних строків розрахунків у ЗЕД зі 180 до 90 днів

 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті. 

Варто зазначити, що НБУ протягом останніх років активно користувався наданим йому правом на встановлення інших граничних строків розрахунків. 

Зокрема, постанова НБУ від 14.11.2013 р. № 453 діяла з 20.11.2013 р. до 17.05.2014 р. 

Нова постанова НБУ від 12.05.2014 р. № 270 (далі – постанова № 270), відповідно до якої розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів, набрала чинності з 20.05.2014 р. 

У запитанні зазначено, що експорт товарів (оформлення митної декларації) було здійснено 19.05.2014 р. Як можна побачити, у цей день жодна з обмежуючих постанов НБУ не діяла, а тому граничні строки розрахунків за товарами, експортованими в цей день нерезиденту, були встановлені у 180 календарних днів. 

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. 

Набрання чинності з 20.05.2014 р. постановою № 270 не зменшує цих строків розрахунків, оскільки її дія поширюється лише на експортно-імпортні операції, здійснені починаючи із зазначеної дати. 

Варто зауважити, що такої позиції дотримується також податковий орган. Зокрема, у листі ДПАУ від 17.12.2012 р. № 11673/0/71-12/22-3317 за аналогічних обставин зазначено таке: 

«З урахуванням викладеного 90-денний строк розрахунків поширюється на експортні операції, по яких оформлення вантажної митної декларації продукції, що експортується, та підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, проведені починаючи з 19 листопада 2012 року. 

Якщо оформлення митної декларації (підписання актів або інших документів, що засвідчують виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності) за експортними операціями або платежі (виставлення векселя на користь постачальників продукції, робіт, послуг, що імпортуються) за імпортними операціями відбувалися до 19.11.2012 р., то на розрахунки за вказаними експортними, імпортними операціями поширюється 180-денний строк розрахунків».

Можна згадати також більш ранні листи ДПАУ від 14.12.2009 р. № 27734/7/2250-17 та від 25.12.2009 р. № 13409/6/22-5018, в яких наведена аналогічна позиція податкового органу. 

Таким чином, строки розрахунків за товарами, експортованими 19.05.2014 р., становлять 180 календарних днів. Набрання чинності з 20.05.2014 р. постановою № 270 не зменшує цих строків. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.