Звільнення від сплати ЄСВ для ФОП – платників єдиного податку, які є пенсіонерами за віком

 

В загальному випадку у підприємців на єдиному податку без найманих працівників виникає два види платежів: єдиний податок згідно з главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПКУ та єдиний соціальний внесок згідно із Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464). 

Водночас, згідно з ч. 4 ст. 4 Закону № 2464 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

З моменту появи цієї норми (Закон України від 07.07.2011 р. № 3609-VI набрав чинності з 06.08.2011 р.) відбувалась неабияка суперечка між підприємцями та Пенсійним фондом щодо переліку осіб, які є пенсіонерами за віком, з метою застосування вищезгаданої пільги зі сплати ЄСВ. Саме цьому питанню присвячено дану публікацію. 

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі – Закон № 1058) за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати: 

• пенсія за віком; 

• пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); 

• пенсія у зв’язку з втратою годувальника. 

У ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 р. № 1788-XII (далі – Закон № 1788) передбачено також трудову пенсію за вислугу років.

Умови призначення пенсії за віком визначені у ст. 26 Закону № 1058, згідно з якою особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років. До досягнення 60 років право на пенсію за віком мають також жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними віку 55-60 років залежно від року народження. 

Це загальні правила, на які зазвичай посилається Пенсійний фонд у своїх роз’ясненнях з метою визначення кола осіб, звільнених від обов’язку сплати ЄСВ згідно з ч. 4 ст. 4 Закону № 2464. Разом з тим, пенсійне законодавство України чимало разів змінювалось, в тому числі, в частині видів пенсій, а сам Закон № 1058 містить розділ XV «Прикінцеві положення», пункт 3 якого також встановлює окремі винятки із загального вікового критерію. 

Як зазначалося вище, через необхідність вважатись пенсіонерами за віком з метою застосування цієї пільги виникла чимала кількість судових спорів між підприємцями та контролюючими органами. Враховуючи прийняття судами різних за змістом рішень, вважаємо за доцільне звернутись до остаточної судової практики на рівні Верховного Суду України та порівняти її з наявними роз’ясненнями контролюючих органів. 

Але спочатку наведемо позицію Пенсійного фонду, висловлену в листі від 10.02.2014 р. № 3672/03-20. На думку ПФУ, фізичні особи – підприємці, яким призначено пенсію за віком відповідно до Закону № 1058 зі зменшенням пенсійного віку відповідно до ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII (далі – Закон № 796) або ст. 13 Закону № 1788, набудуть право на добровільну сплату єдиного внеску після досягнення пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону № 1058. 

Отже, розглянемо деякі випадки призначення пенсій до досягнення загального пенсійного віку. 

1. Першим особливим випадком є призначення пенсій за віком відповідно до ст. 55 «Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення» Закону № 796.

Правова позиція Верховного Суду України висловлена у постановах від 15.04.2014 р. № 21-25а14 та від 27.05.2014 р. № 21-173а14 і полягає в наступному. 

У ст. 26 Закону № 1058 та ст. 12 Закону № 1788 для громадян України встановлений загальний пенсійний вік, з настанням якого вони можуть претендувати на виплату пенсії за віком (зокрема, для чоловіків він становить 60 років). Відповідно до ст. 55 Закону № 796 особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058. 

Таким чином, особи, яким призначені пенсії зі зменшенням пенсійного віку відповідно до ст. 55 Закону № 796, є пенсіонерами за віком. Отже, фізичні особи – підприємці, які отримують зазначену пенсію і які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на підставі ч. 4 ст. 4 Закону № 2464, проте не позбавлені права сплачувати цей внесок на добровільній основі. 

2. Другим особливим випадком є встановлення пенсії за віком згідно із ст. 13 «Пенсії за віком на пільгових умовах» Закону № 1788. 

Даною статтею Закону № 1788 передбачено особливі умови призначення пенсій у зв’язку із роботою з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, в тому числі, за списками № 1 та № 2, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36 (попередні списки № 1 та № 2 були затверджені постановою КМУ від 11.03.94 р. № 162), та списком текстильних виробництв і професій, затвердженим постановою КМУ від 12.10.92 р. № 583. 

Вирішуючи спірне питання, ВСУ дійшов висновку, що за змістом ч. 4 ст. 4 Закону № 2464 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати єдиного внеску за себе, за умови, якщо такі особи є пенсіонерами за віком (незалежно від того, чи досягли вони загального пенсійного віку чи така пенсія оформлена на пільгових умовах – зі зменшенням віку) та отримують відповідно до закону пенсію. 

Така правова позиція висловлена у постановах ВСУ від 15.04.2014 р. № 21-57а14, від 15.04.2014 р. № 21-70а14, від 13.05.2014 р. № 21-74а14 та від 20.05.2014 р. № 21-160а14. 

Таким чином, особи, яким призначена пенсія за віком згідно із ст. 13 Закону № 1788, звільняються від сплати ЄСВ, якщо вони є підприємцями, що сплачують єдиний податок. 

3. Не залишились поза увагою ВСУ також особи, яким призначена пенсія відповідно до ст. 12 «Умови призначення пенсій за вислугу років» Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.92 р. № 2262-XII (далі – Закон № 2262). 

Стосовно таких випадків ВСУ вирішив, що фізичні особи – підприємці, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону № 2262 і які обрали спрощену систему оподаткування, не звільняються від сплати за себе єдиного внеску на підставі ч. 4 ст. 4 Закону № 2464. 

Тобто від сплати ЄСВ за себе звільняються лише ті фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування і є пенсіонерами за віком. Особи, яким призначено пенсію за вислугу років, а не за віком, на думку ВСУ, скористатись пільгою з ЄСВ не можуть. 

Така позиція ВСУ висловлена в постановах від 15.04.2014 р. № 21-59а14 та від 22.04.2014 р. № 21-75а14. 

Окремо може виникнути питання щодо можливості застосування пільги з ЄСВ після фактичного досягнення загального пенсійного віку. Але достовірно говорити про таку можливість можна буде лише після того, як стане відомим рішення ВСУ з такого питання або внесено зміни до ч. 4 ст. 4 Закону № 2464, якими була б врегульована ця ситуація. 

P. S. На нашу думку, Верховній Раді варто було б внести зміни, наприклад, зазначивши, що всі підприємці, які досягли загального пенсійного віку, звільняються від сплати ЄСВ. Це також відповідало б положенням ст. 24 Конституції України, якою передбачається, що не може бути встановлено привілеїв чи обмежень громадянам за будь-якими ознаками. До таких ознак цілком можна віднести і види пенсій, і види систем оподаткування тощо. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.