Поповнення номера телефону невстановленою особою: відображення в обліку

 

В наведеній ситуації в рахунку МТС фактично зафіксований факт зменшення грошових зобов’язань зі сплати послуг мобільного зв’язку.

Вважаємо, що в даному випадку не відбувається безоплатного отримання послуг. Послуги мобільного зв’язку надані на платній основі. 

Не слід в даному випадку говорити і про отримання грошей. Підприємство їх фактично не отримувало. 

Зменшення заборгованості перед постачальником послуг незалежно від підстав такого зменшення для отримувача послуг є списанням суми його заборгованості. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом МФУ від 07.02.2013 р. N 73, доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена (п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом МФУ від 29.11.1999р. N290).

Тобто, зменшення зобов’язань зі сплати послуг зв’язку відповідає визначенню доходів. 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій (ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. N 996-XIV, п. 1.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 р. N 88).

Первинним документом, на підставі якого слід зменшити суму грошових зобов’язань з оплати послуг зв’язку, в наведеному випадку є отриманий рахунок від постачальника послуг. 

Відобразити таке зменшення в бухгалтерському обліку можна записом Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” Кт 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.

Як було зазначено вище, підприємство не отримує коштів, а зменшує зобов’язання. Тому субрахунок 718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів” не застосовується. 

Аналогічним чином необхідно відобразити доходи в податковому обліку платника податку на прибуток. 

Доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 135.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ)). 

Вважаємо, що зазначена сума відображається у складі інших доходів на підставі пп. 135.5.15 ПКУ. Датою отримання інших доходів є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (п. 137.16 ПКУ). 

Тобто, доходи відображаються і в бухгалтерському, і в податковому обліку платника податку на прибуток одночасно на підставі рахунку від постачальника послуг мобільного зв’язку. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.