Уточнення податкових зобов’язань з ПДВ до граничного строку сплати

 

Податкова декларація з ПДВ подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пп. 49.18.1, п. 203.1 ПКУ).

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації (п. 57.1 ПКУ). 

Податкова декларація, розрахунок – документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку (п. 46.1 ПКУ). 

Податкове законодавство не містить визначення уточнюючого розрахунку, але за своєю суттю він цілком відповідає визначенню податкової декларації, наведеному у п. 46.1 ПКУ. 

Що стосується питання про самостійне нарахування штрафу та строків сплати донарахованих сум грошових зобов’язань з ПДВ, то в цьому випадку слід враховувати положення щодо виправлення помилок, наведені у п. 50.1 ПКУ, якими передбачено наступне. 

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Такий платник податків може: 

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку; 

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку. 

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то вищезгадані штрафи, визначені п. 50.1 ПКУ, не застосовуються. 

Тобто штрафи за п. 50.1 ПКУ не застосовуються в разі проведення уточнення показників декларації не пізніше граничного строку її подання. В цьому разі подавалась би декларація «звітна нова». 

Оскільки в наведеному випадку подання уточнюючого розрахунку (як самостійного документа) здійснюється після граничних строків подання декларації з ПДВ за лютий 2014 року, то слід нарахувати та сплатити штраф у розмірі 3 % (п. 50.1 ПКУ, п. 7 розд. VI Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міндоходів від 13.11.2013 р. № 678). Такої ж думки дотримуються фахівці податкових органів, про що свідчить роз’яснення з Єдиної бази податкових знань. 

Як зазначалося вище, положеннями пп. «а» п. 50.1 ПКУ передбачено обов’язок сплатити самостійно донараховану суму податку та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. 

На нашу думку, строки сплати, встановлені пп. «а» п. 50.1 ПКУ, є спеціальними порівняно із загальними строками, встановленими п. 57.1 ПКУ. 

Тому якщо подання уточнюючого розрахунку здійснюється до граничних строків сплати ПДВ за лютий (але пізніше граничного строку подання декларації – після 20.03.2014 р.), то сплатити донараховану в уточнюючому розрахунку суму ПДВ та штраф у розмірі 3 % слід у день подання уточнюючого розрахунку. 

Таким чином, в наведеному у запитанні випадку слід нарахувати штраф у розмірі 3 % від донарахованої суми ПДВ та сплатити донараховану суму ПДВ і штраф не пізніше дня подання уточнюючого розрахунку. 

На завершення зазначимо, що для того, аби сплатити загальну суму за лютий одним платежем з донарахованою сумою, можна запропонувати подати уточнюючий розрахунок в день сплати загальних грошових зобов’язань за лютий 2014 року. 

Якщо сплати донарахованих сум і 3-відсоткового штрафу в день подання уточнюючого розрахунку не відбудеться, то податковий орган може застосувати штраф у розмірі 5 % від суми недоплати (п. 120.2 ПКУ). Така ж думка наведена у роз’ясненні з інформаційно-довідкового ресурсу «ЗІР» Міндоходів. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.