Уточнення значення рядка 24 декларації з ПДВ якщо в наступному періоді виникає сума ПДВ до сплати в бюджет

 

Відповідно до п. 50.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ПКУ:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку; 

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Тобто положеннями ПКУ передбачено право на виправлення самостійно виявлених помилок, в тому числі, шляхом подання уточнюючого розрахунку. В разі якщо уточнення показників призведе до недоплати, то платник крім суми недоплати також повинен буде сплатити 3% штрафу. 

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджений наказом Міндоходів від 13.11.2013 р. N 678 (далі – Порядок N 678). 

Особливістю уточнення показників декларації з ПДВ є те, що вони можуть впливати на показники декларацій у наступних податкових періодах, в тому числі, шляхом зміни суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету (рядок 25.1 декларації з ПДВ). 

Як видно із запитання, уточнення показників за грудень 2013 року спричинило збільшення значення у рядку 24 декларації з ПДВ, сума якого включається до податкового кредиту в наступному періоді (переноситься до рядка 21.2 декларації з ПДВ). 

В свою чергу, зміна значення, що включається до рядка 21.2 декларації з ПДВ в одному з наступних періодів обов’язково впливатиме на значення рядка 23 (бюджетне відшкодування ПДВ) або рядка 25 (нарахування ПДВ, яке при заповненні рядка 25.1 підлягає сплаті до бюджету).

З урахуванням таких особливостей відповідно до п. 5 розділу VI Порядку N 678 у разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23.

Аналогічний висновок випливає з відповіді на запитання 2 Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення у податковій звітності з ПДВ змін сум податкового зобов’язання та податкового кредиту, затвердженої наказом ДПСУ від 16.02.2012 р. N 128. 

Таким чином, в наведеному у запитанні випадку в результаті уточнення показників декларації з ПДВ за грудень 2013 року результат такого уточнення (збільшення рядка 24) при перенесенні до січня 2014 року (рядок 21.2) впливає також на розрахунок значення рядка 25.1 декларації з ПДВ за січень 2014 року. Тому слід також подати уточнюючий розрахунок з ПДВ за січень 2014 року. 

При заповненні уточнюючого розрахунку з ПДВ за січень 2014 року фактично відбувається:

• збільшення значення у рядку 21.2 “значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду”;

• збільшується значення у рядку 21 “Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду”;

• зменшується рядок 25 “Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду”;

• зменшується рядок 25.1 “сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету”. 

Щодо питання про те, що фактично уточнюючі розрахунки з ПДВ за грудень 2013 року та за січень 2014 року будуть подані у різні дні, то в наведеній конкретній ситуації ми не бачимо ніяких проблем. 

Оскільки недоплати не виникає (сума ПДВ до сплати навпаки зменшилась), то штрафів також не буде. 

Порядок N 678 не говорить, що уточнюючі розрахунки за наступні податкові періоди повинні бути подані в той самий день, а лише говорить про необхідність в наведеному випадку уточнення також наступних періодів для правильного відображення нарахованих до сплати в бюджет сум ПДВ. 

P.S. На завершення публікації зазначимо, що податкові втрати у платника могли б виникнути в разі якщо виправлення помилки за грудень 2013 року в одному з наступних періодів призвело до збільшення значення суми, що підлягає сплаті до бюджету. Тобто зворотна ситуація до наведеної у запитанні. 

Тоді відсутність подання уточнюючого розрахунку за такий наступний період призвела б також до ненарахування самовиправного штрафу 3%. 

В цьому випадку податковий орган може провести камеральну перевірку декларації з ПДВ за такий наступний період, який не був самостійно виправлений платником, і донарахувати за наслідками перевірки суму податку та застосувати штраф у розмірі, передбаченому п. 123.1 ПКУ (25%, а при повторному порушенні – 50%). Тобто в цьому разі штраф буде більшим за самовиправні 3%. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.