Розмір штрафу за порушення в формі №1ДФ

 

Положеннями п. 119.2 ПКУ передбачено, що неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн. 

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 грн. 

Тобто вищенаведеною нормою визначено перелік можливих порушень, за які передбачено відповідальність у вигляді штрафу, а також визначено розмір штрафу. 

Вважаємо, що зазначений розмір штрафу застосовується разово за всі порушення у заповнених звітах за формою № 1ДФ, виявлені протягом однієї податкової перевірки. Такий висновок напрошується, насамперед, через те, що в наведеному пункті Кодексу не зазначено про застосування штрафу в сумі 510 грн. за кожний випадок порушення, а тому цей штраф слід вважати встановленим за всі виявлені порушення під час перевірки. 

В такому разі незалежно від кількості виявлених порушень при заповненні форми № 1ДФ, а також незалежно від кількості форм № 1ДФ, у яких такі порушення будуть виявлені, за наслідками однієї перевірки буде застосовано один штраф у розмірі 510 грн. 

Зазначимо, що у роз’ясненні з інформаційного ресурсу Міндоходів «ЗІР» наведено аналогічну думку щодо цього питання. 
Щодо штрафу у розмірі 1020 грн., то він застосовується в разі якщо протягом року вже було застосовано штраф за таке саме порушення.

Для визначення повторності правопорушення (вираз «протягом року») податковий орган застосовує відповідь на запитання 1 Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу України, затвердженої наказом ДПСУ від 06.07.2012 р. № 592, де роз’яснено, що відлік 365 днів (для високосного року – 366 днів) починається з дати винесення органом державної податкової служби податкового повідомлення-рішення. 

Фактично, на думку податкового органу, під виразом «протягом року» розуміється не календарний рік, а 365 (366) попередніх календарних днів. Отже, якщо протягом цього строку штраф за п. 119.2 ПКУ не застосовувався, то порушення в такому випадку не вважатиметься повторним. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.