Строки реєстрації податкових накладних в ЄРПН

 

Вимоги щодо реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових накладних встановлені п. 201.10 та п. 11 підр. 2 р. ХХ ПКУ. 

Форма і Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом МФУ від 01.11.2011 р. № 1379. Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246. 

Відповідно до абз. 7 п. 201.10 ПКУ реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання. 

Виходячи з вищенаведеної норми ПКУ, день виписки податкової накладної або розрахунків коригування до неї не враховується при визначенні граничного строку реєстрації цих документів в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Наприклад, дата виникнення податкового зобов’язання з ПДВ, на яку виписується податкова накладна, що підлягає реєстрації в ЄРПН, – 04.11.2013 р. В такому разі зареєструвати її в ЄРПН можна протягом дня її виписки та наступних п’ятнадцяти календарних днів. Тобто останній день її реєстрації в ЄРПН – 19.11.2013 р. 

Вищенаведений механізм відліку строку реєстрації податкових накладних аналогічний до загального порядку визначення та обчислення строків, встановленого ЦКУ, відповідно до ст. 253 якого перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок. 

Щодо випадку, коли останній день строку реєстрації податкових накладних припадає на вихідний день, зазначимо наступне. 

За загальним правилом обчислення строків, встановленим ч. 5 ст. 254 ЦКУ, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день. 

Разом з тим, у листі МФУ від 12.04.2011 р. № 31-28020-03-27/9517 звертається увага на те, що таке перенесення строку не може бути застосоване до податкових відносин, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 1 ЦКУ до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом. 

У ч. 6 ст. 103 КАСУ визначено, що у випадку, коли закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день. 

Нажаль, в ПКУ аналогічної загальної норми щодо строків не передбачено. Лише для окремих випадків є відповідні положення. Наприклад, згідно з п. 49.20 ПКУ, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. 

Але вищенаведену норму не можна застосувати до строків реєстрації податкових накладних, оскільки податкова накладна не є податковою декларацією. 

На думку податкового органу, яка наведена в Єдиній базі податкових знань, строк реєстрації податкових накладних в ЄРПН, якщо п’ятнадцятий день, що настає за днем їх виписки, припадає на святковий або вихідний день, не переноситься. Аналогічна за змістом консультація опублікована в журналі «Вісник податкової служби України» за серпень 2012 р. № 32 (700) на с. 7. 

Отже, вважаємо, що платникам ПДВ при реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них в ЄРПН слід дотримуватись вищенаведеної позиції податкового органу. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.