Щомісячні авансові внески з податку на прибуток: чи зменшується їх розмір на суму авансового внеску при виплаті дивідендів?

 

Насамперед слід нагадати підстави для сплати авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів. 

Відповідно до пп. 153.3.8 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) авансовий внесок із податку, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток. 

Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ПКУ, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів (пп. 153.3.2 ПКУ).

Платник податку – емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів (пп. 153.3.3 ПКУ). 

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов’язань підприємства – емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду, а при отриманні від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів (пп. 153.3.4 ПКУ).

Випадки, коли авансовий внесок при виплаті дивідендів не сплачується перераховані у пп. 153.3.5 ПКУ. Це, зокрема, випадок коли дивіденди виплачуються фізичній особі (абз. “а” пп. 153.3.5 ПКУ). 

Отже, в наведеному у запитанні випадку підприємство сплатило авансовий внесок при виплаті дивідендів відповідно до вищенаведених норм ПКУ. 

Починаючи з 2013 року змінився порядок сплати податку на прибуток. 

Відповідно до абз. 4-6 п. 57.1 ПКУ, платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

На суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ПКУ (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом.

Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ПКУ, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених цим пунктом, у наступних звітних місяцях до повного її погашення.

Таким чином, для тих платників податку на прибуток, для яких встановлена сплата податку у вигляді щомісячних авансових платежів, положеннями п. 57.1 ПКУ також прямо встановлено, що на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, встановлених п. 57.1 ПКУ. 

А якщо сума сплаченого в цьому місяці авансового внеску при виплаті дивідендів більша за суму щомісячного авансового внеску, розрахованого згідно п. 57.1 ПКУ, то сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених п. 57.1 ПКУ, наступних звітних місяцях до повного її погашення.

Водночас, Міндоходів вигадало причину, через яку начебто підприємства не можуть зменшити суму щомісячних авансових внесків. Позиція Міндоходів викладена у листах від 12.09.2013 р. N 17802/7/99-99-19-03-02-17 та від 23.09.2013 р. N 11793/6/99-99-10-04-02-1015/4452 і полягає в наступному. 

Ґрунтуючись виключно на положеннях п. 153.3 ПКУ (і ігноруючи абз. 5-6 п. 57.1 ПКУ) Міндоходів стверджує, що зменшення нарахованих зобов’язань з податку на прибуток на суму авансового внеску при виплаті дивідендів відбувається виключно за підсумками звітного періоду. 

Після цього Міндоходів зазначає таке:

“Враховуючи те, що Кодексом передбачено визначення суми щомісячних авансових внесків виключно у декларації за попередній звітний рік і не передбачено механізму коригування (зменшення) такої суми протягом року, у платників є можливість здійснити залік сплачених протягом 2013 р. сум авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у зменшення щомісячних авансових внесків по результатам декларування за звітний 2013 р.

Таким чином, сплачені протягом 2013 р. авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів, а також не враховані у зменшення податку суми авансових внесків при виплаті дивідендів за попередній рік зменшують суму податкових зобов’язань платника, що підлягають сплаті, у декларації за 2013 р. Відповідно суми авансових внесків з податку на прибуток, що сплачуватимуться щомісяця починаючи з березня 2014 по лютий 2015 р. включно, розраховуються у декларації за 2013 р. у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за 2013 р., зменшеної на суми сплачених у такому році авансових внесків при виплаті дивідендів, а також не врахованих у зменшення податку сум авансових внесків при виплаті дивідендів за попередній рік”. 

Вважаємо, що Міндоходів всупереч прямим нормам ПКУ не дозволяє зменшити суми щомісячних авансових внесків на суми авансових внесків, сплачених у 2013 році при виплаті дивідендів. 

Щодо пп. 153.3.3 ПКУ, згідно з яким платник податку зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів, то він стосується випадку, коли за наслідками подання декларації за рік необхідно буде доплатити податок на прибуток, який виявиться більшим за сплачені суми авансових внесків. Тобто пп. 153.3.3 ПКУ не обмежує п. 57.1 ПКУ щодо правомірної можливості зменшення щомісячних авансових внесків на суми авансів при виплаті дивідендів. 

Таким чином, на нашу думку, підприємство на підставі абз. 5-6 п. 57.1 ПКУ на суму сплачених у 2013 році авансових внесків при виплаті дивідендів може у 2013 році зменшити щомісячні авансові внески з податку на прибуток. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.