Відповідальність податкового органу за порушення строків відшкодування ПДВ

 

Питання визначення порядку сплати податкових зобов’язань з ПДВ чи отримання бюджетного відшкодування ПДВ врегульовано нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ). 

Нормами ПКУ передбачено також відповідальність за несвоєчасне здійснення бюджетного відшкодування ПДВ. А саме, згідно з п. 200.23 ПКУ суми ПДВ, не відшкодовані платникам протягом визначеного ст. 200 ПКУ строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування ПДВ. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

На цей час облікова ставка НБУ встановлена в розмірі 6,5% річних (постанова НБУ від 09.08.2013 р. N 315).

Умовно можна представити розрахунок пені у вигляді формули:

Сума пені = (сума несвоєчасно відшкодованого ПДВ х 6,5% х 120% х кількість днів прострочки відшкодування) / 365*

———————–

* Звертаємо увагу, що облікова ставка НБУ визначається у відсотках на рік. Тому виникає необхідність для розрахунку суми пені розділити річну ставку на кількість календарних днів у році – 365 (у високосному році – 366), а потім помножити на кількість днів затримки відшкодування ПДВ. 

Наприклад, якщо умовна сума відшкодування ПДВ дорівнює 1000 грн, і її фактичне перерахування відбудеться з затримкою на один рік, то сума пені дорівнюватиме 78 грн (розрахунок: (1000х6,5%х120%х365)/365).

Як можна побачити, встановлена фінансова відповідальність передбачена лише у розмірі пені і її розмір не дуже великий. 

Аналога штрафу, який платники податків сплачують у випадку порушення строків перерахування податків до бюджету (згідно з п. 126.1 ПКУ це 10% чи 20% від суми несвоєчасної сплати податку), для випадку несвоєчасного відшкодування ПДВ з бюджету нормами ПКУ не передбачено. 

При цьому варто зазначити, що навіть встановлена п. 200.23 ПКУ пеня за несвоєчасність здійснення бюджетного відшкодування ПДВ не буде автоматично перераховуватись платнику податку. Як зазначається в одному з роз’яснень з Єдиної бази податкових знань, “порядку нарахування пені на суму простроченого бюджетного відшкодування та механізму її виплати платнику податку не визначено”. 

А отже, для її отримання доведеться звертатись з позовом до адміністративного суду. Пеня стягується з держбюджету (відповідного органу казначейської служби).

Як приклад задоволення такого позову наведемо постанову Вищого адміністративного суду України від 18.03.2013 р. N К/9991/51985/12. 

Враховуючи невеликий розмір пені за порушення строків здійснення бюджетного відшкодування ПДВ підприємству в кожному конкретному випадку слід визначати доцільність звернення про її стягнення до суду. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.