Виправлення значення рядка 20.2 декларації з ПДВ підприємством літакобудування

 

Відповідно до п. 14 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ при від’ємному значенні сум податку на додану вартість, обрахованого в порядку, передбаченому в п. 200.1 ПКУ, по підприємствах суднобудування і літакобудування відшкодування з бюджету здійснюється у податковому періоді, наступному за звітним періодом, в якому виникло від’ємне сальдо податку, в порядку і строки, передбачені ст. 200 ПКУ. 

В одній із попередніх публікацій ми вже розглядали особливості відшкодування ПДВ для підприємств суднобудування і літакобудування, передбачені вищезгаданим пунктом ПКУ. 

Тоді ми дійшли висновку, що при заповненні декларації з ПДВ значення рядка 20.2 переноситься не до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, а відповідно до виноски «**» – відразу до рядка 21.1 декларації з ПДВ цього самого звітного (податкового) періоду. Зазначене підтверджується також п. 2 розд. VIII Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом МФУ від 25.11.2011 р. № 1492 (далі – Порядок № 1492). 

В рамках цієї публікації розглянемо, чи виникають особливості врахування виправленої суми рядка 20.2 декларації з ПДВ підприємств суднобудування і літакобудування. 

Питання, ймовірно, пов’язано з положеннями п. 6 розд. VI Порядку № 1492, Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення у податковій звітності з ПДВ змін сум податкового зобов’язання та податкового кредиту, затвердженої наказом ДПСУ від 16.02.2012 р. № 128, листа ДПСУ від 08.05.2013 р. № 8501/10/06.2-20 та відповідного роз’яснення з «Єдиної бази податкових знань», згідно з якими у разі виправлення показника рядка 20.2 декларації з ПДВ значення із графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації з ПДВ за звітний період, в якому подано відповідний уточнюючий розрахунок. 

На нашу думку, вищенаведена вимога МФУ та ДПСУ щодо подальшого врахування суми виправленого значення рядка 20.2 декларації з ПДВ в рядку 21.1 декларації з ПДВ за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок, не стосується підприємств суднобудування і літакобудування. 

Оскільки для підприємств суднобудування і літакобудування п. 14 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ передбачено спеціальний порядок бюджетного відшкодування ПДВ, то виправляючи помилку шляхом подання уточнюючого розрахунку, яка призводить до зміни значення рядка 20.2 декларації з ПДВ, слід відповідно змінити значення рядка 21.1 декларації з ПДВ цього самого періоду. 

Наприклад, якщо в графі 6 рядка 20.2 уточнюючого розрахунку з ПДВ буде зазначена певна сума, то вона також повинна бути зазначена і в графі 6 рядка 21.1 цього уточнюючого розрахунку. 

На завершення звернемо увагу на те, що у випадку коли виправлення помилки підприємствами суднобудування і літакобудування спричинить також зміну значення рядка 24 декларації, яке, у свою чергу, в наступних звітних періодах впливатиме на значення рядка 23 чи рядка 25, то такому підприємству слід також подавати уточнюючі розрахунки за кожний наступний звітний період, в якому таке змінене значення спричинить зміни значень в рядку 23 чи рядку 25 (п. 5 розд. VI Порядку № 1492). 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.