Взаємозалік з доплатою

З описаної ситуації випливає, що в обох підприємств, з одного боку, відбувається відвантаження товарів, а з іншого – їх оприбуткування. Тобто внаслідок взаємних поставок товарів у підприємств виникають відповідні зустрічні зобов'язання один перед одним.

Статтею 601 ЦКУ та частиною 3 ст. 203 ГКУ передбачена можливість припинення зобов'язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. При цьому варто враховувати, що припинення зобов'язань у такий спосіб можливе лише у тому разі, коли сторони мають взаємні зобов'язання, виражені в одній формі, та хоча б одна із сторін заявила про свій намір припинити зобов'язання шляхом заліку.

У бухгалтерському обліку підприємств зазначені операції відображаються таким чином:

 

№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
Підприємство 1        
1 Відвантажено товари підприємству 2 361 702 2400
2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ 702 641 400
3 Оприбутковано товари від підприємства 2 28 631 3000
4 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 600
5 Відображено залік заборгованостей 631 361 2400
6 Перераховано кошти в рахунок погашення заборгованості 631 311 1200
Підприємство 2        
1 Оприбутковано товари від підприємства 1 28 631 2000
2 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 400
3 Відвантажено товари підприємству 1 631 702 3600
4 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ 702 641 600
5 Відображено залік заборгованостей 631 361 2400
6 Одержано кошти в рахунок погашення заборгованості 311 361 1200

 

Щодо податкового обліку, то, оскільки обидва підприємства є платниками податку на прибуток на загальних підставах, для них діє правило «першої події», встановлене ст. 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР. За цим правилом датою збільшення валового доходу для обох підприємств є дата відвантаження товарів, а датою збільшення валових витрат – дата оприбуткування товарів.

Правило «першої події», встановлене ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, застосовуватиметься у загальному випадку й щодо ПДВ. Таким чином, відвантаживши товари, підприємства збільшать податкові зобов'язання, а податковий кредит виникне на дату оприбуткування товарів за наявності податкової накладної, що засвідчує факт придбання товарів.

Податкові накладні при зарахуванні зустрічних однорідних вимог в даному випадку виписуються без жодних особливостей, оскільки відповідні податкові накладні вже були надані при поставці товарів.
 
Олександр Киришун,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано 28.10.2009р.:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

 *******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.