Строки давності в разі подання уточнюючого розрахунку

 

Відповідно до п. 50.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, строки, протягом яких платник податку зобов’язаний (або має право) подати уточнюючий розрахунок, визначені ст. 102 ПКУ. 

Стаття 102 встановлює строки давності, насамперед, для донарахування контролюючим органом сум грошового зобов’язання з податку чи збору. Положення п. 50.1 ПКУ передбачають застосування тих самих строків для цілей самостійного виправлення помилок (подання уточнюючих розрахунків). 

Згідно з положеннями абз. 1 п. 102.1 ПКУ контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 102.2 ПКУ, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання. 

Отже, в загальному випадку, коли податкова декларація подавалась своєчасно, відлік 1095 днів починається після останнього дня граничного строку подання податкової декларації. 

Одним з винятків є положення абз. 2 п. 102.1 ПКУ, згідно яких у разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Тобто в разі подання у 2011 році уточнюючого розрахунку за 2009 рік, строки давності щодо періоду 2009 року слід розраховувати починаючи з дня подання у 2011 році уточнюючого розрахунку. 

У 2013 році строки 1095 днів з дня подання у 2011 році уточнюючого розрахунку ще не сплинули. 

Як вже зазначалось вище, положення п. 50.1 ПКУ передбачають застосування тих самих строків для цілей самостійного виправлення помилок (подання уточнюючих розрахунків).

З урахуванням цих норм, на нашу думку, якщо в 2011 році було подано уточнюючий розрахунок за 2009 рік, то в 2013 році ще зберігається можливість для виправлення помилок періоду 2009 року, оскільки у 2013 році строки давності 1095 днів з дня подання у 2011 році уточнюючого розрахунку ще не сплинули. 

Варто зазначити, що роз’яснень податкового органу із вищенаведеного питання знайти не вдалось. Тому цілком можливим є ризик виникнення конфлікту з податковим органом, які можуть вирішити, що строки давності минули (виходячи лише із загального правила розрахунку) і на цій підставі відмовити у визнанні уточнюючого розрахунку. 

В такому разі платнику податку доведеться оскаржувати відмову податкового органу згідно з пп. 49.12.2 ПКУ. У разі якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено факт неправомірної відмови органом державної податкової служби (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання органом державної податкової служби (п. 49.13 ПКУ).

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.