Особливості розрахунку заробітної плати для оплати відпустки

 

На сьогодні багато розрахунків, пов’язаних із трудовими відносинами та оплатою праці є доволі громіздкими і складними. Тому у працівників бухгалтерії виникають питання щодо можливості прощення розрахунків. 

Для відповіді на поставлене питання насамперед нагадаємо положення нормативно-правових документів. 

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України (ст. 2 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон № 504/96)).

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. В окремих випадках встановлюється окрема тривалість щорічної відпустки (ст. 75 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП), ст. 6 Закону № 504/96).

Відповідно до ст. 21 Закону № 504/96 заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв'язку з усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, та компенсації за невикористані відпустки, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Такий Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджено постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок № 100). Для випадку, коли працівник відпрацював 12 місяців передбачено таке. 

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки (п. 2 Порядку № 100).

Нарахування виплат провадиться виходячи з розміру середньоденної заробітної плати (п. 5 Порядку № 100).

Нарахування виплат за час щорічної відпустки або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених ст. 73 КЗпП). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

У ст. 73 КЗпП передбачено десять святкових і неробочих днів. За виключенням високосного року кількість календарних днів у році складає 365. Здійснивши простий підрахунок виходить 365-10=355 днів. 

Але чи завжди буде в підсумку саме 355 днів, на які слід ділити нараховані доходи (зарплату) за останні 12 місяців?

Одне з виключень вже було наведено вище – високосний рік. Наприклад, у лютому 2012 року було 29 календарних днів, тому при розрахунках середньої зарплати, які в розрахунковому періоді включали лютий 2012 року, доводилось ділити на 356 (366-10). 

Водночас слід зауважити, що такий спрощений підрахунок не завжди дає вірний результат. Для того, щоб продемонструвати це наведемо приклад.

Умови прикладу. 

Працівник працював на підприємстві з 01.05.2012 року. Його оклад протягом попередніх 12 місяців складав 3000 грн. на місяць. З 13.05.2013 року він йде у відпустку строком на 24 дні. 

Розрахунок суми відпускних має наступний вигляд.

1. Розраховуємо його дохід (зарплату) за останні 12 повних календарних місяців (з травня 2012 року по квітень 2013 року). 

3000*12=36000 грн.

2. Розрахунок кількості днів, що враховуються у періоді з травня 2012 року по квітень 2013 року.

Дні, на які припадають святкові і неробочі дні у 2012 та 2013 роках:

 

N п/п

Назва

2012

2013

1

Новий рік

1 січня

1 січня

2

Різдво Христове

7 січня

7 січня

3

Міжнародний жіночий день

8 березня

8 березня

4

Пасха (Великдень)

15 квітня

5 травня

5

День міжнародної солідарності трудящих

1 травня

1 травня

6

День міжнародної солідарності трудящих

2 травня

2 травня

7

День Перемоги

9 травня

9 травня

8

Трійця

3 червня

23 червня

9

День Конституції України

28 червня

28 червня

10

День незалежності України

24 серпня

24 серпня

 

Розрахунок кількості днів має такий вигляд:

 

N п/п

Місяць

Кількість календарних днів

Кількість днів, що виключаються

Кількість враховуваних днів

1

Травень 2012

31

3

28

2

Червень 2012

30

2

28

3

Липень 2012

31

 

31

4

Серпень 2012

31

1

30

5

Вересень 2012

30

 

30

6

Жовтень 2012

31

 

31

7

Листопад 2012

30

 

30

8

Грудень 2012

31

 

31

9

Січень 2013

31

2

29

10

Лютий 2013

28

 

28

11

Березень 2013

31

1

30

12

Квітень 2013

30

 

30

 

Всього:

365

9

356

 

Як видно з прикладу, хоча для розрахунку враховуються попередні 12 календарних місяців, в зазначений період потрапляє лише 9 з 10 святкових і неробочих днів. Причиною, в наведеному випадку є Пасха (Великдень), яка в 2012 року святкувалась у квітні, а в 2013 році – в травні. 

Як наслідок, кількість днів, на яку слід розділити суму доходу (зарплати) дорівнює 356 днів, а не 355. 

3. Розрахунок середньоденної зарплати:

36000 / 356 = 101,12 грн. 

4. Розрахунок суми відпускних: 

101,12 * 24 = 2426,88 грн. 

Підсумовуючи наведене ще раз зазначимо, що далеко не завжди вдається спростити підрахунки. Працівникам бухгалтерських служб слід враховувати це аби правильно розрахувати середньоденну заробітну плату та визначити суму відпускних або компенсації за невикористану відпустку. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.