Порядок повернення підприємця з єдиного податку (друга група) на загальну систему оподаткування

 

Зазначені питання регулюються нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ), Порядком подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затвердженим наказом МФУ від 20.12.2011 р. N 1675 (далі – Порядок N 1675). 

1. За загальним правилом для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву (пп. 298.2.1 ПКУ, п. 11 Порядку N 1675).

Варто зазначити, що платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів лише за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів (пп. 298.2.2 ПКУ). 

Є також виключення із загального правила. Зокрема, якщо подання заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування зумовлене перевищенням у податковому (звітному) періоді граничного обсягу доходу, то в такому разі заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення граничного обсягу доходу (пп. 2 п. 293.8 ПКУ). 

2. Згідно з п. 299.15 ПКУ свідоцтво платника єдиного податку другої групи анулюється за рішенням органу державної податкової служби в разі подання платником єдиного податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови. 

Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання (пп. 299.15.1 ПКУ). В наведеному в запитанні випадку – не пізніше 10 липня 2013 року. 

3. За загальним правилом платники єдиного податку другої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Але така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року граничного обсягу доходу та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку третьої або п'ятої груп (п. 296.2 ПКУ). 

Водночас є також спеціальна норма ПКУ. Відповідно до пп. 296.5.1 ПКУ платники єдиного податку другої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року граничного обсягу доходу або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку третьої або п'ятої групи.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку другої групи, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15%, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, авансові внески, встановлені п. 295.1 ПКУ.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Формально, подання декларації платником єдиного податку другої групи при відмові від спрощеної системи оподаткування пп. 296.5.1 ПКУ передбачено лише в разі перевищення граничного обсягу доходу або при переході на іншу ставку єдиного податку. 

На нашу думку, при самостійній відмові від спрощеної системи оподаткування без перевищення граничного обсягу доходів також слід подати декларацію за перше півріччя 2013 року. 

Зазначимо, що в одному з роз’яснень з Єдиної бази податкових знань міститься аналогічний висновок: 

"Який строк подання податкової декларації платника ЄП – ФОП платником ЄП першої або другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування протягом року?

… Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої або другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування протягом року, зобов'язаний подати до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за податковий (звітний) квартал, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування, у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з наростаючим підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу". 

З урахуванням цього, підприємцю слід подати декларацію з єдиного податку не пізніше 9 серпня 2013 року. Подання такої декларації звільняє його від обов’язку подання річної декларації з єдиного податку. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.