Скасування подорожнього листа як первинного документа для списання пального

Особливе ставлення податкових органів до первинних документів пов’язано з підтвердженнями ними права платників податків на відображення витрат в податковому обліку (п. 138.2 ПКУ). 

При цьому в разі наявності типових форм первинних документів, податкові органи зазвичай вимагають застосування саме цих форм. 

Так, у листі ДПСУ від 28.02.2012 р. № 3535/6/15-1415 зазначається, що для врахування витрат на придбання пально-мастильних матеріалів у складі податкових витрат потрібно використовувати саме типову форму № 3 «Подорожній лист службового легкового автомобіля», затверджену наказом Держкомстату від 17.02.98 р. № 74. 

В іншому листі від 13.04.2012 р. № 6542/6/15-1415 ДПСУ вже лояльніше зазначає таке: 

«Законом України від 05.07.2011 р. № 3565-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» у текстах законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух» та «Про міліцію» вилучено посилання на дорожні листи. Тобто підприємства, які експлуатують транспортні засоби, мають право не виписувати водіям дорожні листи. 

Поряд з цим Типова форма первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкція про порядок її застосування затверджені наказом Держкомстату України № 74 від 17.02.98, зареєстрованим в Мін'юсті України 03.03.98 за № 149/2589, на даний час залишається чинною». 

Щодо цього питання насамперед зауважимо, що ПКУ в принципі не встановлює залежності права на відображення витрат на придбання пального від використання саме типової форми № 3 подорожнього листа службового легкового автомобіля. Вимогою п. 138.2 ПКУ є наявність будь-якого первинного документа, передбаченого правилами бухгалтерського обліку. Щодо застосування типової форми № 3 зазначимо таке. 

16.04.2013 р. набрав чинності наказ Державної служби статистики України від 19.03.2013 р. № 95, відповідно до якого втратив чинність наказ Державного комітету статистики України від 17.02.98 р. № 74 «Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування». 

Водночас, ключовим моментом вважаємо не стільки дату набрання чинності цим наказом, а текст його преамбули: 

«Відповідно до Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 396, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень», статей 4, 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою приведення нормативно-правових актів Державної служби статистики України у відповідність із чинним законодавством наказую…». 

Тобто форма подорожнього листа службового легкового автомобіля втратила чинність через необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону № 3565-VI, що має вищу юридичну силу, ніж накази. 

Оскільки Закон № 3565-VI набрав чинності 14.08.2011 р., на нашу думку, саме з цієї дати застосування типової форми № 3 подорожнього листа службового легкового автомобіля не є обов’язковим, в тому числі, з метою списання використаного пального і відображення витрат на його придбання в податковому обліку. 

При цьому слід пам’ятати, що для підприємства в будь-якому випадку необхідний первинний документ для списання пального. Такий документ слід оформлювати відповідно до загальних правил, встановлених ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.