Курсові різниці – 2013

Положеннями п. 57.1 ПКУ, з урахуванням внесених до нього змін, передбачено подання для більшості платників податку на прибуток лише річної податкової декларації з податку на прибуток підприємства (певні винятки встановлені у цьому ж пункті ПКУ). 

Таким платникам з цього року непотрібно подавати декларацію за звітні (податкові) періоди: календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців. 

При цьому податковий облік все одно ведеться в загальному порядку, встановленому ПКУ. 

Відповідно до пп. 153.1.3 ПКУ визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (додатне значення курсових різниць) враховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) – у складі витрат платника податку. 

Тобто для вирішення поставленого питання слід розглянути норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом МФУ від 10.08.2000 р. № 193 (далі – П(С)БО 21). 

Відповідно до п. 8 П(С)БО 21 визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу. До зазначеної норми в цьому році змін не було. 

Що стосується дати балансу, то вона визначена у ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, відповідно до якої звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (року), тобто: 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня. 

Змін до ст. 13 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» також не було. 

Таким чином, встановлення п. 57.1 ПКУ з 2013 року для більшості платників податку на прибуток подання податкової декларації з цього податку лише за календарний рік не вплинуло на податковий і бухгалтерський облік курсових різниць, що проводиться як і раніше: на дату здійснення господарської операції та на дату балансу. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.