Як обліковувати витрати на повідомлення акціонерів про проведення щорічних зборів?

Акціонерне товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори, які повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства (ч. 3 ст. 32 Закону про АТ, ст. 45 Закону про госптовариства).

На загальних зборах проводяться обговорення результатів діяльності АТ у минулому році, а також затверджуються плани подальшої діяльності для отримання прибутку.

Тобто законодавством встановлена вимога щодо обов’язкового проведення загальних зборів акціонерним товариством.

Про проведення загальних зборів акціонерне товариство зобов’язане повідомити акціонерів у порядку, передбаченому ст. 35 Закону про АТ (для публічних та приватних АТ) або ст. 43 Закону про госптовариства (для відкритих і закритих АТ). Згаданими нормами передбачені персональні письмові повідомлення акціонерів, а також публікація загального повідомлення у відповідних друкованих виданнях.

Таким чином, оскільки АТ проводять загальні збори у відповідності до законодавчих вимог, витрати на персональні повідомлення акціонерів та публікацію оголошення про проведення загальних зборів, безумовно, пов’язані з господарською діяльністю товариства.

Порядок податкового обліку витрат регулюється Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

Згідно з п. 5.1 та пп. 5.2.1 цього Закону суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг), тобто пов’язаних з господарською діяльністю, відносяться до складу валових.

Оскільки без таких витрат існування АТ взагалі неможливе, то вони підлягають включенню до складу валових витрат.

Слід зазначити, що у газеті «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» № 22 за 2009 рік, с. 10 була надрукована консультація фахівця податкового органу «що витрати, пов’язані з розміщенням у друкованих виданнях повідомлень про проведення зборів акціонерів, не відносяться до складу валових витрат підприємства, а відшкодовуються за рахунок прибутку, що залишається після сплати всіх податків до бюджету».

Але така позиція, на наш погляд, не відповідає положенням діючого законодавства. Якщо йти за такою логікою, то можна було б сказати, що витрати на виробниче приміщення неможливо пов’язати з виготовленою у ньому продукцією.

У бухгалтерському обліку розглянуті витрати відображаються відповідно до п. 7 та 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.99 р. № 318, – у складі адміністративних витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, та відображаються на рахунку 92.

Олег Коваль     Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано 31.12.2009р.:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»