Особливості відшкодування ПДВ для підприємств літакобудування та суднобудування

Законом України «Про розвиток літакобудівної промисловості» від 12.07.2001 р. № 2660-III (далі – Закон № 2660) встановлюються умови для розвитку літакобудівної промисловості. 

Перелік суб'єктів літакобудування, щодо яких запроваджено тимчасові заходи державної підтримки, формує Міністерство промислової політики України та затверджує Кабінет Міністрів України (ст. 2 Закону № 2660). Такий перелік затверджено постановою КМУ від 09.06.2010 р. № 405. 

Нормами п. 14 підр. 2 «Перехідних положень» ПКУ встановлено, що при від'ємному значенні сум податку на додану вартість, обрахованого в порядку, передбаченому в п. 200.1 ПКУ, по підприємствах суднобудування і літакобудування відшкодування з бюджету здійснюється у податковому періоді, наступному за звітним періодом, у якому виникло від'ємне сальдо податку в порядку і строки, передбачені ст. 200 ПКУ. Зазначену норму слід розуміти з урахуванням наступного. 

Бюджетне відшкодування – відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у р. V ПКУ (пп. 14.1.18 ПКУ). 

Згідно з п. 200.1 ПКУ сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. 

За загальним правилом, встановленим п. 200.3 ПКУ, при від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ПКУ, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди, а в разі відсутності податкового боргу – зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. 

Відповідно до п. 200.4 ПКУ, якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з п. 200.1 ПКУ, має від'ємне значення, то бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг. Залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду. 

Платник ПДВ, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному органу державної податкової служби податкову декларацію з ПДВ, до якої додаються, зокрема, розрахунок суми бюджетного відшкодування та заява про повернення суми бюджетного відшкодування (п. 200.7 та п. 200.8 ПКУ). 

На нашу думку, норми п. 14 підр. 2 «Перехідних положень» ПКУ слід розуміти як такі, що дають можливість при виникненні від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду відразу відображати їх у складі сум ПДВ, що підлягають бюджетному відшкодуванню, а не переносити до складу податкового кредиту наступного періоду, як встановлено у п. 200.3 ПКУ. 

При цьому залишаються незмінними всі інші правила щодо права на бюджетне відшкодування ПДВ, встановлені ст. 200 ПКУ, в тому числі щодо сплати ПДВ постачальнику чи до бюджету, порядку та строків проведення перевірки органом податкової служби, оформлення за її наслідками відповідних документів, пов'язаних з таким відшкодуванням, передання їх органу казначейської служби тощо. 

У податковій декларації з податку на додану вартість (далі – декларація з ПДВ) вищезазначені норми реалізуються наступним чином. 

У спеціальному полі 08 «ознака підприємства літакобудування» декларації з ПДВ проставляється відмітка, що означає належність платника ПДВ до кола підприємств літакобудування (п. 2 р. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 25.11.2011 р. № 1492 (далі – Порядок № 1492)). 

При заповненні декларації з ПДВ значення рядка 20.2 переноситься не до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, а відповідно до виноски «**» – відразу до рядка 21.1 декларації з ПДВ цього самого звітного (податкового) періоду. Зазначене підтверджується також п. 2 р. XI Порядку № 1492. Подальше заповнення декларації з ПДВ здійснюється в загальному порядку. 

Тобто Порядком № 1492 підтверджується, що вимоги п. 200.3 ПКУ щодо зарахування від'ємного значення розрахованої суми ПДВ до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду не поширюються на підприємства літакобудування та суднобудування. 

Саме в цьому полягає преференція щодо відшкодування ПДВ, встановлена п. 14 підр. 2 «Перехідних положень» ПКУ для підприємств літакобудування та суднобудування. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.