Податковий облік внесків при збільшенні статутного капіталу

Виходячи із запитання, ТОВ є платником податку на прибуток та ПДВ. Майно отримується після виконання всіх процедур щодо реєстрації змін до статутних документів, пов’язаних із збільшенням розміру статутного капіталу. 

В податковому обліку ТОВ щодо податку на прибуток збільшення статутного капіталу та отримання внесків у вигляді комп’ютерів та меблів буде відображено наступним чином. 

Згідно з пп. 14.1.81 ПКУ інвестиції – це господарські операції, які передбачають придбання, в тому числі, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. 

Відповідно до пп. 136.1.3 ПКУ для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи у вигляді суми коштів або вартості майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку. 

Тобто отримання майна у вигляді внесків до статутного капіталу не спричинить в податковому обліку збільшення доходів. 

Комп’ютери та меблі зазвичай використовуються понад один рік. Отже, вони в обліку відображаються як необоротні активи. Якщо їх вартість перевищує 2500 грн., то в податковому обліку вони відображаються як основні засоби (пп. 14.1.138 ПКУ). Комп’ютери належать до групи 4, а меблі – до групи 6 основних засобів (п. 145.1 ПКУ). 

Якщо їх вартість менше зазначеної суми, такі активи вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами. 

Відповідно до пп. 146.17.2 ПКУ до операцій з придбання прирівнюються операції з отримання основних засобів у разі їх внесення до статутного фонду (капіталу) платника податку. 

Первісною вартістю основних засобів, що включені до статутного капіталу підприємства, визнається їх вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства, але не вище звичайної ціни (п. 146.8 ПКУ). 

Нарахування амортизації таких активів та врахування сум амортизації у складі витрат здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених у п. 145.1 ПКУ (пп. 145.1.2 ПКУ). 

До речі, даний висновок щодо правомірності відображення витрат в розмірі нарахованої амортизації опосередковано підтверджується також Узагальнюючою податковою консультацією щодо обліку товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, внесених до статутного фонду платника податку, затвердженою наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 573, в якій зазначено: 

«… якщо платник податку на прибуток отримав пряму інвестицію у вигляді товарно-матеріальних цінностей та/або цінних паперів, то у разі подальшого використання в господарській діяльності таких товарно-матеріальних цінностей та/або цінних паперів платник податку на прибуток має право на визнання витрат за цими операціями у встановленому ІII розділом Кодексу порядку». 

Щодо податку на додану вартість. 

При переданні (внесенні) до статутного капіталу майна відбувається перехід права власності на таке майно, що відповідає визначенню постачання товарів, наведеному в пп. 14.1.191 ПКУ. 

Оскільки і постачальник, і покупець є платниками ПДВ, то постачальник виписує податкову накладну, а покупець має право на відображення такої податкової накладної у складі податкового кредиту з ПДВ. 

Датою виникнення права у ТОВ на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту в наведеному випадку є дата отримання майна, що підтверджується податковою накладною (п. 198.2 ПКУ). 

Зазначимо також, що податковий кредит з ПДВ визначається виходячи з вартості активів, погодженої засновниками (учасниками), але не вище рівня звичайних цін. Право на віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту виникає за умови використання таких активів в оподатковуваних ПДВ операціях (п. 198.3 ПКУ). 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.