ЄСВ та майнові права

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464) та Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5 (далі – Інструкція № 21-5). 

Як визначено ст. 4 Закону № 2464 та п. 2.1 Інструкції № 21-5, платниками ЄСВ, зокрема, є: 

• роботодавці, до яких належать підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами; 

• фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб чи у фізичних осіб – підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб – підприємців, якщо виконувані ними роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців). 

Тобто випадки нарахування ЄСВ для фізичних осіб, які не є працівниками підприємства, пов’язані з виконанням робіт або наданням послуг за цивільно-правовими договорами. 

Перелік видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності визначено у ст. 1107 ЦКУ. 

Зокрема, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін (ст. 1109 ЦКУ), а за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ст. 1113 ЦКУ). 

При цьому майновими правами інтелектуальної власності є, зокрема, право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, до якого належить також літературний твір (ст. 420, 424 ЦКУ, ст. 8, 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 р. № 3792-XII). 

Вищезазначені договори не належать ані до договорів про надання послуг, ані до договорів про виконання робіт, а тому на суми винагороди фізичній особі за передання нею майнових прав на використання статті ЄСВ не нараховується. 

Крім того, до Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, включено, зокрема, винагороду, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві (п. 9 р. І цього Переліку). 

Про необкладення такої винагороди ЄСВ зазначено також у листах ПФУ від 11.07.2011 р. № 14179/03-30 та від 10.08.2011 р. № 16534/03-20. 

Отже, на суми винагороди фізичній особі, яка не є працівником підприємства, за передання нею майнових прав на використання статті (літературного твору), єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не нараховується. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.