Чи всі витрати відображаються у додатку ОК до податкової декларації з податку на прибуток

В бухгалтерському обліку будь-які витрати, понесені підприємством під час здійснення діяльності, є витратами і відображаються на відповідних рахунках згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. 

Це випливає з визначення витрат, як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період (абз. 5 п. 3 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», абз. 2 п. 4 П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»). 

Водночас для цілей податкового обліку платників податку на прибуток визначення витрат відрізняється. Як наслідок, не всі витрати бухгалтерського обліку стають витратами у податковому обліку. 

Згідно з пп. 14.1.27 ПКУ витрати – це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником). 

Як можна побачити, визначення витрат у пп. 14.1.27 ПКУ містить вимогу щодо їх обов’язкового понесення для провадження господарської діяльності платника податку (в розумінні пп. 14.1.36 ПКУ). Наприклад, у пп. 139.1.1 ПКУ наведено витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності, які не включаються до складу витрат в податковому обліку платника податку на прибуток. 

Згідно з абз. 2 п. 152.3 ПКУ платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів – платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом. 

На виконання цієї норми форма податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затверджена наказом МФУ від 28.09.2011 р. № 1213 (з урахуванням змін, внесених наказом МФУ від 21.12.2011 р. № 1684), матиме додаток ОК. 

На перший погляд може скластись враження, що будь-які операції, проведені з контрагентом – платником єдиного податку, відображаються у цьому додатку ОК. Водночас варто звернути увагу, що п. 152.3 ПКУ стосується тих доходів і витрат, які нараховуються згідно з правилами податкового обліку, встановленими розділом ІІІ ПКУ, а не правилами бухгалтерського обліку. А тому до додатка ОК потраплять лише ті операції з платниками єдиного податку, які у податковому обліку призводять до відображення доходів або витрат. 

З урахуванням цього, якщо підприємство – платник податку на прибуток придбаває у платників єдиного податку товари (роботи, послуги), які не відображає у складі витрат у податковому обліку, в тому числі, вартість придбаних товарів (робіт, послуг), що не пов'язані з провадженням господарської діяльності згідно з пп. 139.1.1 ПКУ, то сума вартості таких товарів (робіт, послуг) у додатку ОК до податкової декларації з податку на прибуток підприємства не відображається. 

Разом з тим зазначимо, що невідображення таких витрат у додатку ОК до податкової декларації з податку на прибуток підприємства не звільняє від необхідності їх зазначення у формі податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ), затвердженій наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020, в тому випадку, якщо придбання здійснено у платника єдиного податку – фізичної особи (приватного підприємця). Нагадаємо, що виплата доходів приватному підприємцю, який сплачує єдиний податок, відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «157». 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.