Складання податкової накладної при невідомій номенклатурі постачання

Відповідно до п. 187.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

– дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; 

– дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця (п. 201.4 ПКУ, п. 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 01.11.2011 р. N 1379 (далі – Порядок N 1379)). Як зазначається у п. 201.7 ПКУ, податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше двадцяти календарних днів, наступних за датою їх виписки (абз. 7 п. 201.10 ПКУ). 

При цьому, включенню до Єдиного реєстру податкових накладних (реєстрації) підлягають лише ті податкові накладні, в якій сума ПДВ перевищує 10 тисяч гривень, а якщо здійснюється операція з постачання підакцизних товарів або товарів, ввезених (імпортованих) на митну територію України, то реєструється кожна податкова накладна незалежно від розміру ПДВ (п. 11 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ). Не підлягають реєстрації податкові накладні, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця, наприклад, в разі постачання неплатнику ПДВ (п. 4 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. N 1246). 

Як видно із запитання, підприємству потрібно зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але протягом встановлених строків ще не відома номенклатура постачання товарів, їх кількість та ціни. 

Ми бачимо наступний вихід із цієї ситуації. До номенклатури податкової накладної доцільно включити "найбільш ходовий товар" або "найбільш ймовірний товар" при цій поставці. Ціна зазначається орієнтовна, встановлена на підприємстві для такого товару, а кількість товару підбирається таким чином, щоб вийти на необхідну суму отриманої передоплати. 

На дату фактичного відвантаження товарів необхідно виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування до ПН). При фактичному постачанні інших товарів в розрахунку коригування до ПН слід попередню номенклатуру відобразити зі знаком "мінус" в графі 6 "зміна кількості, об'єму, обсягу", а потім відобразити зі знаком "плюс" фактично поставлені товари відповідно до номенклатури, кількості та цінах у видатковій накладній. При цьому в графі 1 "дата коригування" зазначається дата відвантаження (видаткової накладної), а в графі 2 "причина коригування" можна зазначити "зміна номенклатури постачання".

До вищезазначеного варто навести певне пояснення. Деякі фахівці у податкових органах стверджують, що розрахунок коригування до ПН виписується виключно у трьох випадках, що згадані у п. 192.1 ПКУ, а саме: у випадках перегляду цін, повернення товарів чи повернення передоплати. 

Водночас, даний перелік випадків не є виключним, що слідує з самого п. 192.1 ПКУ: "якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню". 

Тобто коригуванню підлягає будь-яка зміна суми компенсації, до якої повинна належати, в тому числі, зміна первісно визначеної номенклатури постачання товарів (їх кількість та/або ціна). Як зазначається у п. 18 Порядку N 1379, в разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до ст. 192 ПКУ постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування до ПН. Такий розрахунок коригування до ПН підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних в загальному порядку, а саме: не пізніше двадцяти календарних днів, наступних за датою виписки (датою проведення коригування). 

Таким чином, виписування розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в разі зміни номенклатури постачання товарів, на нашу думку, є цілком правомірним, оскільки відбувається зміна суми компенсації по тим товарам (номенклатурі), які були первісно зазначені у податковій накладній.

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.