Подання форми N1ДФ за періоди, у яких не було нарахованих доходів

Форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (далі – форма N 1ДФ), а також Порядок її заповнення та подання податковими агентами (далі – Порядок N 1020) затверджені наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1020. 

Форма N 1ДФ є податковою декларацією (п. 46.1 ПКУ), яка згідно з пп. 49.18.2 ПКУ та п. 2.1 Порядку N 1020 подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Якщо протягом податкового кварталу не було ані нарахувань, ані виплат доходів та/або перерахування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) до бюджету, то подавати форму N 1ДФ не потрібно, бо повністю відсутня інформація про доходи фізичних осіб та ПДФО.

Але інколи виникає ситуація, коли протягом податкового кварталу нарахувань доходів не було, але була виплата доходу та/або перерахування ПДФО. Така ситуація, зокрема, може виникнути у юридичних осіб при ліквідації підприємства, коли всі працівники вже звільнені, але засновник проводить погашення грошових зобов’язань, нарахованих у попередніх періодах фізичним особам, в тому числі колишнім працівникам чи самозайнятим особам (наприклад, приватним підприємцям). Може виникнути така ситуація і у приватних підприємців, які не мають найманих працівників, але час від часу залучають фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру. 

Оскільки у вищенаведених випадках нарахованих доходів фізичним особам у податковому періоді (кварталі) може не бути, то формально згідно з пп. "б" п. 176.2 ПКУ форма N 1ДФ за такі квартали не подається. 

Водночас, на нашу думку, форму N 1ДФ за квартали без нарахованих доходів, але з виплаченими доходами та/або перерахованим ПДФО доцільно подавати. До такого висновку підштовхують наступні міркування.

1. Згідно з п. 119.2 ПКУ встановлена відповідальність податкового агента за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку. Теж саме стосується п. 120.1 ПКУ, яким встановлюється відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків). Тобто за "зайво подану" форму N 1ДФ відповідальність податкового агента не передбачена. А от за неподання форми N 1ДФ чи подання її з інформацією про доходи не у повному обсязі штрафи застосовуються.

2. Якщо за періоди без нарахованих доходів (але з виплаченими доходами і перерахованим ПДФО) форму N 1ДФ не подавати, то сума сплаченого ПДФО може не бути врахованою щодо конкретної фізичної особи. 

3. Відобразити виплачені доходи та перерахований ПДФО звітного кварталу в одному з наступних податкових звітних кварталів не є коректним, оскільки форма N 1ДФ складається окремо за кожний квартал, а не наростаючим підсумком. Тобто відображення виплачених доходів в іншому податковому кварталі може бути класифіковано як подання форми з недостовірними відомостями або з помилками, за що можуть бути застосовані санкції за п. 119.2 ПКУ. 

4. Не слід забувати також про положення пп. 70.16.1 та п. 51.1 ПКУ, згідно з якими податкові агенти подають безоплатно в порядку, затвердженому постановою КМУ від 21.12.2011р. N 1386, органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов'язана з нарахуванням (виплатою) доходів, нарахуванням (сплатою) ПДФО, а також про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи. Вищезгаданий порядок КМУ в частині подання форми N 1ДФ повністю співпадає з Порядком N 1020. Тобто про виплачені доходи та сплачений ПДФО все одно слід подавати інформацію. 

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що форму N 1ДФ за квартали без нарахованих доходів, але з виплаченими доходами та/або перерахованим ПДФО необхідно подавати. 

На завершення наведемо приклад. 

Припустимо, що у 4-му кварталі 2011 року було виплачено доходи, що були нараховані у вересні (3-му кварталі). А саме: фізичній особі (податковий номер 1234567890), яка надала послуги за цивільно-правовим договором, в сумі 3000,00 грн. Утриманий та перерахований ПДФО становить 438,30 грн. (розраховано як (3000,00 – 78,00 (ЄСВ 2,6%)) * 15%) та приватному підприємцю (податковий номер 0987654321) за надані послуги згідно з обраними ним видами діяльності в сумі 5500,00 грн. Жодних нарахувань доходів у цей період не проводилось. 

В такому випадку графи форми N 1ДФ за 4-й квартал 2011 року будуть заповнені наступним чином. 

 

№ з/п 

Податковий номер або серія та номер паспорта* 

Сума нарахованого доходу (грн., коп.) 

Сума виплаченого доходу (грн., коп.) 

Сума утриманого податку (грн., коп.) 

Ознака доходу 

Дата 

Ознака подат. соц. пільги 

Ознака (0, 1) 

нарахованого 

перерахованого 

прийняття на роботу (дд/мм/рррр) 

звільнення з роботи (дд/мм/рррр) 

3а 

4а 

1234567890 

 

3000,00 

 

438,30 

102 

– 

– 

– 

– 

0987654321 

 

5500,00 

 

 

157 

– 

– 

– 

– 

Х 

Х 

 

8500,00 

 

438,30 

Х  

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.