Особливості заповнення звіту про використання РРО

Насамперед нагадаємо, що згідно з п. 4.8 Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614, якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, то матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги); відомості про товар (послугу); суму виданих коштів; номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги). 

Такий самий акт складається при скасуванні помилково проведеної через РРО суми розрахунку, де вказуються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа. Акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку передаються до бухгалтерії суб’єкта господарювання і зберігаються протягом 3 років. У разі відсутності у суб’єкта господарювання бухгалтерії зазначені акти підклеюються на останній сторінці відповідної книги обліку розрахункових операцій. 

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1 та Інструкція щодо його заповнення (додаток 2 до Порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), далі – Інструкція № 614) також затверджені наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614. 

Формою № ЗВР-1 передбачено, зокрема, такі графи: 

4 «Загальна сума розрахунків за звітний місяць»; 

5 «Сума розрахунків за звітний місяць за ставкою ПДВ 20 %»; 

6 «Сума податку на додану вартість»; 

7 «Сума, що видана при поверненні товару». 

Згідно з п. 5 Інструкції № 614 якщо протягом звітного місяця через РРО були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 4 – 7 звіту про використання РРО. 

Що стосується виданих покупцям сум при поверненні ними товарів, то слід враховувати таке. 

Відповідно до абз. 4 ст. 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР розрахункова операція – приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця. 

Тобто як операція з прийняття готівкових коштів від покупця, так і операція з повернення йому готівкових коштів вважаються розрахунковими операціями. 

Пунктом 4 Інструкції № 614 встановлено, що у графах 4 – 6 записуються такі суми розрахунків за звітний місяць: 

• у графі 4 – загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги); 

• у графі 5 – частина суми розрахунків, зазначеної в графі 4, що оподатковується ПДВ за ставкою 20 %; 

• у графі 6 – сума ПДВ, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної в графі 5. 

Оскільки сплата за товар покупцем відбулась, то у вищезазначених графах така сума повинна враховуватись незалежно від того, що в майбутньому вона була повернута. 

При поверненні готівкових коштів покупцю такі суми розрахунків відображаються в графі 7 форми № ЗВР-1. 

Наприклад, якщо приймання коштів та їх повернення відбулось протягом одного місяця, а постачання товарів оподатковується ПДВ за загальною ставкою 20 %, то така сума буде включена до граф 4, 5 та 7, а в графі 6 буде відображена сума ПДВ з такої розрахункової операції. 

Отже, на відміну від помилково проведених через РРО сум, приймання від покупця коштів в оплату за товари та повернення покупцю коштів, що видаються з РРО у зв’язку з поверненням товарів, належать до розрахункових операцій, а тому повинні відображатись у звітності про використання РРО в періоді їх проведення. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.