Роздрукування Z-звіту за дні роботи без виручки

Відповідно до п. 9 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (далі – Закон про РРО) суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій. 

Відповідно до термінів, наведених у ст. 2 Закону про РРО: 

• розрахункова операція – приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а в разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця; 

• фіскальний звітний чек – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті. 

Згідно з Вимогами щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затвердженими постановою КМУ від 18.02.2002 р. № 199, Z-звіт – денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам'яті та занесенням її до фіскальної пам'яті реєстратора. Отже, Z-звіт є фіскальним звітним чеком. 

Як видно з вищенаведеного п. 9 ст. 3 Закону про РРО, фіскальні звітні чеки зобов'язані щоденно друкувати суб'єкти господарювання, які при продажу товарів здійснюють розрахункові операції, зокрема, в готівковій формі з використанням РРО. При цьому в Законі про РРО не конкретизовано, чи необхідно роздруковувати фіскальні звітні чеки за ті дні, коли розрахунки із застосуванням цього РРО не проводились, в тому числі, якщо РРО в певний день взагалі не вмикався. 

На нашу думку, п. 9 ст. 3 Закону про РРО можна тлумачити таким чином, що друкування фіскального звітного чека повинно здійснюватись щоденно лише за ті дні, коли здійснювались розрахункові операції з використанням цього РРО. Додатково на користь такої аргументації можна згадати про вихідні дні на підприємстві. Невже касиру або іншій особі у вихідний день слід виходити на роботу лише для того, щоб роздрукувати фіскальний звітний чек? Звісно, це абсурд. Тому буквальне тлумачення «щоденно друкувати» повинно узгоджуватись з абз. 1 ст. 3 Закону про РРО, а саме, повинно стосуватися тих днів, коли були проведені відповідні розрахункові операції. 

Втім, позиція податкового органу, висловлена у листі від 24.12.2009 р. № 13432/6/23-7015/1445, полягає в наступному: 

«…нормами Закону № 265 не передбачено випадків звільнення суб'єктів господарювання від невиконання щоденного друку фіскальних звітних чеків на реєстраторі розрахункових операцій, в тому числі якщо в окремі дні роботи торгової точки розрахункові операції не проводились». 

У консультації з журналу «Вісник податкової служби України» № 23/2009, с. 33 стосовно щоденного роздрукування Z-звіту зазначається: 

«Цього правила суб'єкту господарювання слід дотримуватися в усі робочі дні. Тобто зазначена норма враховує особливості роботи РРО, які повинні забезпечувати друкування таких звітів не пізніше ніж через 24 години після початку роботи. 

Інша справа, якщо підприємець не здійснює господарську діяльність у конкретні дні (вихідні, святкові), що підтверджується відповідним наказом по підприємству, то в такі дні реєстратори не застосовуються, тому відповідні звітні чеки не друкуються. 

Таким чином, у робочі дні приватного підприємця, незалежно від того, буде рух коштів у той день чи ні, РРО має бути обов'язково включеним для щоденного друку фіскального звітного чека, що є вимогою п. 9 ст. 3 Закону № 265/95-ВР». 

Як бачимо, податкові органи розуміють абсурдність буквального тлумачення вимоги щодо щоденного друкування Z-звіту, зокрема, у вихідні та святкові дні. У Законі про РРО не зазначено «щоденне друкування, крім вихідних та святкових днів», але виключення з встановленого правила «щоденне друкування» податковим органом зроблено лише для цих днів. 

Отже, на думку ДПАУ, необхідність друкування Z-звіту не поширюється лише за вихідні та святкові дні. З урахуванням позиції податкового органу радимо друкувати Z-звіт за всі робочі дні на підприємстві незалежно від того, чи проводились розрахункові операції протягом такого дня. 

Щодо записів у книзі обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) зазначимо наступне. 

Згідно з п. 7.5 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614, використання КОРО, зареєстрованої на РРО, зокрема, передбачає підклеювання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках книги ОРО та щоденне виконання записів про рух готівки та суми розрахунків. 

Зазначений Порядок не встановлює особливостей здійснення (або нездійснення) запису за дні, коли розрахунки не проводились, але у п. 7.7 цього Порядку зазначається, що в разі роздрукування на РРО протягом робочого дня декількох фіскальних звітних чеків усі вони підклеюються у КОРО, а записи в розділі 2 КОРО робляться за кожним фіскальним звітним чеком окремо. Тобто вимоги Порядку зводяться до того, що кожному роздрукованому Z-звіту має відповідати окремий заповнений рядок у КОРО. 

З цього можна дійти висновку, що в разі роздрукування Z-звіту за той день, протягом якого розрахунки не проводились, такий Z-звіт підклеюється в КОРО і щодо нього необхідно здійснити відповідний запис у розділі 2 КОРО. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.