Строки подання звіту про використання РРО

Відповідно до ч. 1 ст. 251 ЦКУ строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. 

При цьому якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день (ч. 5 ст. 254 ЦКУ). 

Зазначені загальні положення законодавства враховані, зокрема, у п. 49.20 ПКУ, в якому зазначається, що у разі коли останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Але таку норму ПКУ не можна застосувати до звіту про використання РРО, оскільки він не є податковою декларацією в розумінні п. 46.1 ПКУ. 

Відповідно до п. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (далі – Закон про РРО) суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця. 

Тобто, Законом про РРО не роз’яснюється питання щодо можливості продовження строку подання звітності у випадку коли останній день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день. Також не дається прямого посилання на застосування або незастосування загальних норм законодавства щодо обчислення граничних строків. 

Форма звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) затверджена наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614. Цим же наказом затверджено Порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (далі – Порядок № 614). 

У п. 5 Порядку № 614 зазначається, що звітність подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації РРО (РК) у терміни, визначені чинним законодавством. Тобто Порядок № 614 також не встановлює особливостей продовження строку подання звітності у випадку коли останній день припадає на вихідний, а лише посилається на строки, встановлені законодавством. 

У зв’язку з цим виникає питання щодо правомірності застосування загальних норм законодавства, пов’язаних із обчисленням строків, а саме ч. 5 ст. 254 ЦКУ. 

Варто зазначити, що в одній із відповідей у «Єдиній базі податкових знань» податковий орган врахував вищенаведені норми ЦКУ та дійшов такого висновку: 

«…якщо закінчення строку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок, припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день». 

Отже, у випадку коли останній день подання звіту про використання РРО припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, то останнім днем подання зазначеної звітності слід вважати перший за ним робочий день. 

Окремо нагадаємо, що перелік святкових та неробочих днів встановлений ст. 73 КЗпП. Щодо встановлення вихідних днів у ст. 67 КЗпП зазначено наступне: 

«При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні – один вихідний день. 

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем». 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.