Коригування продавцем податкових зобов’язань без підпису отримувача на розрахунку коригування до податкової накладної

Відповідно до п. 192.1 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню. 

При цьому згідно з пп. 192.1.1 та 192.1.2 ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення або збільшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то такий постачальник відповідно зменшує або збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку. 

Результат перерахунку податкових зобов'язань постачальника і податкового кредиту отримувача відображається у складі податкової декларації з ПДВ за відповідний звітний податковий період (п. 192.3 ПКУ). 

З урахуванням цього, у випадку повернення передоплати ПКУ зобов’язує продавця зменшити суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого передоплата була повернута, та надіслати отримувачу розрахунок коригування. Тобто ПКУ не ставить в залежність коригування податкових зобов’язань з ПДВ продавця від наявності підпису отримувача на розрахунку коригування, але зобов’язує надіслати отримувачу такий розрахунок. 

Разом з тим, у п. 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 21.12.2010 р. № 969 (далі – Порядок № 969), встановлено, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 ПКУ постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. 

Варто зазначити, що форма розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної передбачає такий реквізит, як «Розрахунок коригування від ________ № ____ до податкової накладної від ________ № ____ отримав і зобов'язуюся включити суми коригування до реєстру виданих та отриманих податкових накладних та сум податкового кредиту і податкового зобов'язання __________ (дата отримання розрахунку, підпис покупця)». Зрозуміло, що заповнення його здійснюється покупцем і не залежить від постачальника. 

Але у Порядку № 969 жодного слова не сказано про «залежність» права на коригування податкових зобов’язань постачальника від наявності підпису отримувача (покупця). Навпаки, згідно з п. 25 Порядку № 969 розрахунок коригування складається продавцем, який є платником ПДВ, з обов'язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов'язань та одночасним відображенням у реєстрі виданих і отриманих податкових накладних з від'ємним чи додатним значенням. 

Певну смуту в цьому питанні посіяла відповідь з «Єдиної бази податкових знань», в якій стверджується наступне: 

«…Враховуючи наведене, при здійсненні перерахунку у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача повинні бути відкориговані одночасно. 

Тобто, якщо покупець відмовляється підписувати розрахунок коригування та відкоригувати свій податковий кредит, то законодавчі підстави для коригування податкових зобов'язань у постачальника відсутні…». 

Ми не бачимо правового підґрунтя для такого висновку. Навпаки, ПКУ та Порядок № 969 зобов’язують провести необхідне коригування. Водночас, вважаємо за необхідне ще раз нагадати, що згідно з пп. 192.1.1 ПКУ постачальник повинен також надіслати отримувачу розрахунок коригування. 

Для уникнення непорозумінь з податковим органом під час перевірок можна порадити надіслати покупцю розрахунок коригування поштою листом з повідомленням про вручення та описом вкладення. Зазначене документальне оформлення поштового відправлення підтвердить факт виконання вимог ПКУ щодо обов’язку надіслати розрахунок коригування. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.