Неповне роздрукування Z-звіту

Згідно із п. 9 ст. 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 р. N 265/95-ВР (далі – Закон про РРО) суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій. 

Відповідальність за невиконання вищезазначеної вимоги встановлена у п. 4 ст. 17 Закону про РРО, згідно з яким у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його незберігання до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансова санкція у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340,00 грн.).

Відповідно до ст. 2 Закону про РРО фіскальний звітний чек – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті.

Вимогами щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затвердженими постановою КМУ від 18.02.2002 р. N 199 (далі – Вимоги N 199), встановлено, що Z-звіт – денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам'яті та занесенням її до фіскальної пам'яті реєстратора. Отже Z-звіт є фіскальним звітним чеком. 

Перелік обов'язкових реквізитів, які повинен містити чек Z-звіту, наведений у п. 14 та п. 17 Вимог N 199.

Звертаємо увагу, що в єдиній базі податкових знань на аналогічне запитання міститься відповідь (код 07.13 "відповідальність за порушення вимог застосування реєстраторів розрахункових операцій"), що "у разі неповного роздрукування чеку Z-звіту в зв’язку із закінченням чекової стрічки до суб’єкта господарювання застосовується фінансова санкція згідно з п. 4 ст. 17 Закону N 265 у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для уникнення даного порушення суб’єкт господарювання повинен контролювати наявність достатнього розміру стрічки в гнізді касового апарату для друкування реєстратором розрахункових операцій даних денного звіту та своєчасно замінювати її новою стрічкою у разі її недостатнього розміру".

Тобто, податковий орган вважає, що неповне роздрукування Z-звіту означає відсутність на чеку окремих обов’язкових для Z-звіту реквізитів, а тому не визнає такий роздрукований чек Z-звітом. Як наслідок, податковий орган вважає правомірним застосування фінансової санкції, встановленої п. 4 ст. 17 Закону про РРО. 

З такою позицією податкового органу можна сперечатись, адже закінчення чекової стрічки та неможливість повторного роздрукування Z-звіту, на нашу думку, не можна вважати провиною підприємства. Крім того, відповідальність передбачена саме за "невиконання щоденного друку", а неповністю роздрукований Z-звіт через закінчення чекової стрічки свідчить як раз про те, що його друк відбувся.

Додатково в обґрунтування неправомірності застосування фінансових санкцій можна навести цитату з ухвали Вищого адміністративного суду України від 16.03.2011 р. N К-11952/09, у якій зазначається наступне:

"В частині нарахування позивачу штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 340,00 грн. відповідач посилається на приписи п. 9 ст. 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", відповідно до яких, суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані: щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій. 

На думку відповідача зазначені приписи були порушені позивачем, оскільки як зазначено в акті перевірки позивачем не було роздруковано звіт від 08.06.2007 р. N 1100. 

Дане твердження було спростовано позивачем тим, що в апараті закінчилась стрічка, що унеможливило роздрукування денного звіту (Z-звіт) від 08.06.2007 р. Цей факт підтверджується повністю не додрукованим Z-звітом від 08.06.2007 р. N 1100. Повторне видрукування зазначеного звіту неможливе, проте в фіскальну пам’ять автомату заноситься кожний вибитий чек (Р-звіт), з якої можна отримати інформацію про кількість касових чеків вибитих за день та обсяг отриманої виручки. 

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем долучено зазначений Р-звіт, що спростовує твердження контролюючого органу, а тому скасування оскаржуваного рішення у цій частині є цілком обґрунтованим".

Отже, в наведеному випадку суд став на бік підприємства. Але задля уникнення конфліктних ситуацій з податковим органом радимо слідкувати за чековою стрічкою, аби її вистачало для повного друкування Z-звіту.

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.