Періоди складання фінансової звітності, яка подається до податкових органів

Насамперед нагадаємо, що в 2011 році платники податку на прибуток подають до податкового органу декларацію за такі періоди (п. 11.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. N 334/94-ВР та п. 2 підрозділу 4 Перехідних положень Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ)):

– перший квартал;

– другий квартал;

– другий і третій квартали;

– з другого по четвертий квартали.

Тобто в 2011 році наростаючим підсумком підприємства складають декларацію, починаючи з 01.04.2011 року, а не з початку року.

Згідно з п. 46.2 ПКУ, платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до п. 7 ст. 63 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. N 436-IV, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Питання щодо періоду, за який потрібно складати фінансову звітність, що подається до податкового органу, ймовірно виникає через нечітке формулювання у згаданому п. 46.2 ПКУ. Вираз "подає разом з відповідною податковою декларацією … у порядку, передбаченому для подання податкової декларації" може навести на думку про окреме складання фінансової звітності за періоди, що відповідають податковим періодам з податку на прибуток у 2011 році. Втім, це не є вірним з врахуванням наступного.

Згідно з п. 1.1 ПКУ цей кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Як можна побачити, порядок складання фінансової звітності не включено до сфери регулювання ПКУ. Натомість, правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. N 996-XIV (далі – Закон про бухоблік). 

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати (ст. 11 Закону про бухоблік). 

Відповідно до п. 1 ст. 13 Закону про бухоблік, звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам виконавчої влади відповідно до законодавства. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України, а для банків – Національним банком України (ст. 14 Закону про бухоблік).

У п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабміну від 28.02.2000 р. N 419, встановлено, що квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Тобто, вимогу п. 46.2 ПКУ слід розуміти як таку, що зобов’язує подавати фінансову звітність до органу податкової служби одночасно з декларацією з податку на прибуток (малі підприємства – тільки при поданні річної декларації) та не пізніше граничного строку для подання цієї декларації. При цьому, ні п. 46.2, ні п. 2 підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ не встановлюють нових періодів для складання фінансової звітності.

На завершення ще раз нагадаємо, що проміжна фінансова звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати (п. 1 ст. 13 Закону про бухоблік).

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.