Реєстрація податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних “із запізненням”

Як видно із запитання, сумнів щодо включення суми ПДВ до складу податкового кредиту квітня виник через реєстрацію податкової накладної в травні. Тому насамперед зазначимо, що Єдиний реєстр податкових накладних – це реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом державної податкової служби в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами (пп. 14.1.60 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ)).

Реєстрації в Єдиному реєстрі підлягають виключно ті податкові накладні, які видаються покупцям і відповідають вимогам, встановленим у п. 11 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. А саме, така реєстрація запроваджена для податкових накладних, у яких сума ПДВ становить: 

– понад 1 мільйон гривень – з 1 січня 2011 року; 

– понад 500 тисяч гривень – з 1 квітня 2011 року; 

– понад 100 тисяч гривень – з 1 липня 2011 року; 

– понад 10 тисяч гривень – з 1 січня 2012 року. 

Податкова накладна, в якій сума ПДВ не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних.

Нагадаємо послідовність дій продавця в разі виникнення у нього податкового зобов’язання. Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця (п. 201.4 ПКУ). При цьому видається покупцю податкова накладна на його вимогу (п. 201.1 ПКУ). Якщо податкова накладна підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, то продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну після такої реєстрації.

У покупця податкова накладна є підставою для включення суми ПДВ до складу податкового кредиту. При цьому в абз. 8 п. 201.10 ПКУ встановлено, що відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не дає права покупцю на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період. 

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних затверджено постановою КМУ від 29.12.2010 р. N 1246 (далі – Порядок N 1246). Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї до Єдиного реєстру податкових накладних. Внесення даних здійснюється протягом операційного дня, який триває з 0 до 23-ї години. У даному порядку не міститься вимоги щодо реєстрації податкової накладної виключно в день її складання. З цього випливає, що зареєструвати податкову накладну можна не лише в день складання податкової накладної. 

У разі порушення продавцем товарів/послуг порядку реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. В разі подання скарги на постачальника слід враховувати, що заява заповнюється за формою згідно з додатком 8 до податкової декларації з ПДВ і подається разом із нею, тобто є невід’ємною її частиною (п. 20 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 25.01.2011 р. N 41).

Датою виникнення права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту вважається дата події, що відбулася раніше: або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг, або дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною (п. 198.2 ПКУ). 

Зробимо певні висновки щодо тих податкових накладних, які мають бути зареєстровані, та податкового кредиту покупця:

1. ПКУ не встановив вимоги щодо реєстрації податкової накладної саме в день її виписування. Тобто податкова накладна повинна бути зареєстрована до моменту видачі її покупцю, але не раніше дня виникнення податкового зобов’язання. 

2. З абзацу 8 п. 201.10 ПКУ випливає, що відсутність саме факту реєстрації податкової накладної позбавляє покупця права на відображення податкового кредиту. При цьому реєстрація податкової накладної в інший день не є порушенням Порядку реєстрації.

3. Заява зі скаргою подається разом із податковою декларацією з ПДВ. Тому лише в разі якщо на цю дату відсутня реєстрація податкової накладної доцільно подавати таку заяву. Щоправда покупець може стверджувати, що продавець видав податкову накладну раніше її реєстрації в Єдиному реєстрі, що вже є порушенням. Але доводити таке порушення, на нашу думку, недоцільно.

Таким чином, оскільки податкова накладна зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних, ми не бачимо підстав для подання скарги на постачальника. 

При цьому право на відображення податкового кредиту у наведеному в запитанні випадку виникає в квітні. Пов’язано це з тим, що дата реєстрації податкової накладної не впливає на дату виникнення права на відображення сум ПДВ у складі податкового кредиту. 

На завершення зазначимо, що нам відомі випадки, коли постачальнику було відмовлено в реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних не у день її складання. На нашу думку, відмова в реєстрації є неправомірною. Причинами відмови у прийнятті податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації згідно з п. 9 Порядку N 1246 є: 

1) наявність помилок; 

2) відсутність в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується; 

3) факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами.

Подання податкової накладної на реєстрацію в інший день ніж дата її складання до цього переліку не включено. Але якщо всупереч цьому податкова накладна не була зареєстрована податковим органом, то у покупця нічого не залишиться ніж подавати скаргу на постачальника для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту. При цьому вини постачальника фактично може і не бути.

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.