Як зміниться порядок декларування валютних цінностей із набранням чинності Законом “Про валюту і валютні операції”?

 

Насамперед зазначимо, що Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21.06.2018 р. № 2473-VIII (далі – Закон № 2473) набрав чинності 07.07.2018 (з дня, наступного за днем його опублікування), але буде введено в дію через сім місяців із дня набрання ним чинності (тобто з 07.02.2019).

Чинними на сьогодні правилами (ст. 1 Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами” від 18.06.94 р. № 319/94) передбачено, що декларування суб’єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, наявності належних їм валютних цінностей, які перебувають за межами України, здійснюється щоквартально.

Також передбачено, що валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягає обов’язковому декларуванню в Національному банку України (ст. 9 Декрету КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.93 р. № 15-93).

Тобто декларування здійснюють окремо в Державній фіскальній службі України та Національному банку України без певної послідовності (лист НБУ від 12.07.2018 р. № 40-0006/38073).

Форму декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, затверджено наказом МФУ від 25.12.95 р. № 207. У п. 3 цього наказу визначено, що обов’язкове декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюють суб’єкти підприємницької діяльності щоквартально у строки, установлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності, а спільні підприємства з іноземними інвестиціями – щоквартально до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і у строки, установлені для подання річної звітності.

У загальному порядку проміжну фінансову звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подають підприємства не пізніше ніж 25 число місяця, що настає за звітним кварталом, а річну – не пізніше ніж 28 лютого наступного за звітним року (п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (далі – Порядок № 419)).

Водночас подання декларації до органів ДФС здійснюється в інші строки, а саме: згідно з абз. 2 п. 5 Порядку № 419 проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) або річну фінансову звітність подають підприємства органам доходів і зборів у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік (п. 137.4 ПКУ).

Річний податковий (звітний) період установлюється для: платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені); або виробників сільськогосподарської продукції; або платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень (п. 137.5 ПКУ).

Відповідні строки подання квартальних і річної декларації з податку на прибуток підприємств визначено в п. 49.18 ПКУ залежно від податкового періоду, а саме якщо податковий період дорівнює:

• календарному кварталу або календарному півріччю – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 ПКУ);

• календарному року – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 ПКУ);

• календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.6 ПКУ).

Орієнтир щодо строків подання декларації про валютні цінності на строки, установлені для подання декларації з податку на прибуток, фіскальна служба підтвердила ще в листі від 12.03.2012 р. № 6994/7/22-3317.

Окремо зауважимо, що в новому роз’ясненні з розділу 114.04 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ чомусь не згадано річні строки подання, а зазначено лише про необхідність подання в квартальні строки – протягом 40 днів (спільні підприємства з іноземними інвестиціями – до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом).

На нашу думку, щодо подання декларації про валютні цінності за календарний рік це твердження не є правильним, оскільки мають застосовуватися строки у 60 календарних днів.

Повертаючись до змін, які відбудуться з уведенням в дію Закону № 2473, зазначимо, що з 07.02.2019 згадані вище Указ № 319/94 та Декрет № 15-93 втратять чинність.

При цьому Законом № 2473 уже не передбачено декларування валютних цінностей, що належать резидентам, але перебувають за межами України.

На таку зміну звертає увагу НБУ в листі від 12.07.2018 р. № 40-0006/38073, а також ДФС у м. Києві в індивідуальній податковій консультації від 14.09.2018 р. № 4036/ІПК/26-15-14-06-04-31.

З урахуванням цього останнім періодом, за який треба буде подавати декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, на нашу думку, буде 2018 рік.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.