Акцизні подарунки-2019 для учасників ринку спирту етилового, алкогольних напоїв та пального

 

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”
від 23.11.2018 №2628-VIII набирає чинності з 01.01.2019 року.

Але значна частина змін щодо акцизного податку та регулювання діяльності з обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та пального набирають чинності поступово протягом 2019 року.

  • Зміни, які набирають чинності з 01.01.2019 року

Уточнено визначення спирту етилового – це всі види ректифікованого та дистильованого спирту етилового, біоетанол, інші види спирту етилового, зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД (пп. 14.1.237 ПКУ).

Також уточнено інші терміни, зокрема, біоетанолу (пп. 14.1.14 ПКУ), векселедавця  (пп. 14.1.22 ПКУ), податкового векселя, авальованого банком (податкова розписка) (пп. 14.1.176 ПКУ).

Оновлено ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну (пп. 215.3.2 ПКУ) та мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів (пп. 215.3.3 ПКУ). Але звертаємо увагу, що у п. 17 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2024 року встановлено також тимчасові ставки акцизного податку.

Також щодо бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів до ставки акцизного податку застосовується підвищувальний коефіцієнт 10 при ввезенні на митну територію України пального та реалізації виробником виробленого в Україні пального. При цьому для суб’єктів господарювання, які видали податковий вексель відповідно до нового п. 229.8 «Особливості оподаткування бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів» ПКУ, підвищувальний коефіцієнт 10 не буде застосовуватись (пп. 215.3.4 ПКУ).

У п. 26 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ додатково передбачено, що з 1 січня до 30 червня 2019 року (включно), підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів для погашення податкових векселів, виданих виробниками та імпортерами бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів згідно з п. 229.8 ПКУ, здійснюється шляхом подання такими виробниками та імпортерами до контролюючого органу – векселедержателя копій первинних документів, що підтверджують здійснення операцій, перерахованих у цьому пункті.

Передбачено, що розпорядники акцизних складів зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі (п. 12 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ) в такі строки:

– акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 куб. метрів, – не пізніше 1 липня 2019 року;

– акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів, – не пізніше 1 жовтня 2019 року;

– акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів, – не пізніше 1 січня 2020 року.

Водночас вимоги щодо обладнання витратомірами-лічильниками вітчизняних підприємств, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), та вимоги для таких підприємств щодо щоденного формування даних про добовий фактичний обсяг реалізованого пального, а також відповідальність для таких підприємств за порушення таких вимог застосовуються з 1 січня 2020 року (п. 27 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ).

Платники акцизного податку зобов’язані з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року. Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, зобов’язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками акцизного податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року (п. 22 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ).

У п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ передбачено спеціальні строки реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до них:

– складні до 30 червня 2019 року (включно): реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 15 липня 2019 року (включно);

– складені з 1 до 31 липня 2019 року (включно): реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних у період з 23 липня до 15 серпня 2019 року (включно);

– складені з 1 серпня 2019 року: реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних у терміни, передбачені п. 231.6 ПКУ.

Також цим же пунктом визначено дії платників акцизного податку для розподілу обсягів залишків пального, що обліковуються у платників податку в системі електронного адміністрування реалізації пального, між акцизними складами / акцизними складами пересувними, де такі обсяги залишків пального знаходяться фактично станом на 1 липня 2019 року. Крім того, визначено особливості обліку в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обсягів ввезеного на митну територію України пального або спирту етилового з 1 до 15 липня 2019 року (включно).

Протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2019 року, платник акцизного податку зобов’язаний подати до контролюючого органу акт проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового станом на початок дня 1 липня 2019 року. Форма такого акту інвентаризації ще повинна бути затверджена (п. 24 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ).

  • Зміни, які набирають чинності з 01.03.2019 року

Змінюються ставки акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (пп. 215.3.1 ПКУ).

  • Зміни, які набирають чинності з 01.06.2019 року

Підрозділ 5 розділу ХХ ПКУ доповнено п. 21, згідно з яким електронні документи, передбачені пп. 230.1.3 ПКУ, заповнюються відповідальною особою розпорядника акцизного складу на підставі показників витратомірів-лічильників, рівнемірів-лічильників або у мірах повної місткості та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства, до дати реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі витратомірів-лічильників та/або рівнемірів-лічильників, встановлених на відповідному акцизному складі, але не пізніше строків, визначених п. 12 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ.

  • Зміни, які набирають чинності з 01.07.2019 року

Основними змінами є запровадження з 01.07.2019 року системи електронного адміністрування спирту етилового за принципами адміністрування пального.

Оновлюється визначення акцизного складу (пп. 14.1.6 ПКУ), яким тепер вважається:

а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території, розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;

б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Окремо наводиться, що не є акцизним складом. Крім того, введено визначення акцизного складу пересувного (пп. 14.1.61 ПКУ).

Оновлюється визначення реалізації пального або спирту етилового для цілей акцизного податку (пп. 14.1.212 ПКУ) – це будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне або спирт етиловий чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного:

– до акцизного складу;

– до акцизного складу пересувного;

– для власного споживання чи промислової переробки;

– будь-яким іншим особам.

При цьому поняття «реалізація спирту етилового» застосовується виключно для суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва спирту етилового.

Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:

– у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

– при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу.

У пп. 212.1.15 ПКУ оновлюється визначення платника акцизного податку: це особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт етиловий.

Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб – підприємців до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового (пп. 212.3.4 ПКУ).

Відповідно до пп. 213.1.12 ПКУ, об’єктами оподаткування є операції з реалізації з акцизного складу / акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального або спирту етилового понад обсяги, що:

– отримані з інших акцизних складів / акцизних складів пересувних, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

– ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

– вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 ПКУ, або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених ст. 229 ПКУ, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо цих операцій є дата реалізації таких обсягів пального або спирту етилового (п. 216.12 ПКУ).

Особливості оподаткування спирту етилового визначені у п. 229.1 ПКУ. Змінами оновлено перелік операцій, акцизний податок з яких справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту (пп. 229.1.1 ПКУ), а також перелік суб’єктів, які можуть видавати податковий вексель (пп. 229.1.5 ПКУ).

Передбачено, що акцизні склади та акцизні склади пересувні утворюються з метою підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, пального, посилення контролю за повнотою та своєчасністю надходження до бюджету акцизного податку. Порядок функціонування акцизних складів визначено в оновленій ст. 230 ПКУ.

Порядок складання акцизних накладних визначається в оновленій ст. 231 ПКУ. Передбачено, що платник акцизного податку при ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених ст. 229 ПКУ, або реалізації пального або спирту етилового зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Платник акцизного податку також зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального або спирту етилового, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених ст. 229 ПКУ; втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального або спирту етилового, а також при здійсненні операцій, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування.

Виробник пального, а також особа, яка здійснює розлив пального у споживчу тару ємністю до 5 літрів (включно), зобов’язані скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.

Виробник спирту етилового, що здійснює розлив спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флакони з медичного скла об’ємом не більше 100 кубічних сантиметрів, зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого спирту етилового.

Тобто акцизна накладна складається платником податку в день ввезення на митну територію України пального або спирту етилового чи в день реалізації пального або спирту етилового при кожній повній або частковій операції з реалізації пального або спирту етилового (п. 231.3 ПКУ).

Форма і порядок заповнення акцизної накладної будуть оновлені до 01.07.2019 року.

Реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється (п. 231.6 ПКУ):

– акцизних накладних, складених при реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, – не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання;

– першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу – у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу;

– першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного – у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного;

– першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до акцизного складу – після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою складання акцизної накладної;

– першого примірника акцизної накладної при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України – не пізніше дня, наступного за днем оформлення належним чином митної декларації;

– другого примірника акцизної накладної – після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад / акцизний склад пересувний, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад / акцизний склад пересувний розпорядником акцизного складу / акцизного складу пересувного – отримувачем пального або спирту етилового;

– розрахунку коригування – не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою його складання.

Щодо строків реєстрації необхідно враховувати перехідні строки, встановлені у п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ (див. ці норми серед норм, що набрали чинності з 01.01.2019 року).

Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, в якій загальний обсяг реалізованого пального або спирту етилового не перевищує обсяг, обчислений відповідно до п. 232.3 ПКУ. Якщо такий обсяг є меншим за обсяг пального або спирту етилового в акцизній накладній та/або розрахунку коригування, то платник акцизного податку зобов’язаний перерахувати до бюджету суму коштів у розмірі акцизного податку за відповідний обсяг реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Єдиний реєстр акцизних накладних працює постійно (24 години щоденно), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування (п. 231.8 ПКУ).

Електронне адміністрування реалізації пального та спирту етилового здійснюється за правилами оновленої ст. 232 ПКУ.  Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового працює постійно (24 години щоденно), крім часу, необхідного для її технічного обслуговування.

Відповідальність за здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку визначатиме п. 117.3 ПКУ.

Відповідальність за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних щодо операцій з пальним або спиртом етиловим визначатиме ст. 1202 ПКУ.

Відповідальність за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах (необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників, відсутність з вини платника податку реєстрації акцизних складів, незабезпечення з вини розпорядника акцизного складу своєчасного подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового) визначатиметься у ст. 1281 ПКУ.

Зауважимо, що норми пунктів 1202.1 – 1202.3 та пункту 1281.2 ПКУ, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 1 жовтня 2019 року, а норми пункту 1281.3 ПКУ – з 1 січня 2020 року (п. 25 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ).

У ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» зазначається, що ліцензуванню підлягає, зокрема, господарська діяльність з виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Саме з 01.07.2019 року наберуть чинності значні за обсягом зміни до Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», які стосуються, в тому числі, ліцензування операцій з пальним.

Цей Закон тепер буде визначати основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

  • Зміни, які набирають чинності з 01.01.2020 року

ПКУ буде доповнено статтею 233 «Зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового».

 

Аналіз інших податкових новацій 2019 року розглянуто в окремому матеріалі.

 

Залишились питання? – Завжли раді допомогти!