Перехід на МСФЗ

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» надає українським підприємствам послуги з приведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності у відповідність до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми маємо спеціалістів з глибокими знаннями МСФЗ та досвідом у їх впровадженні для надання необхідної допомоги та підтримки Вашого бізнесу в розв’язанні низки потенційно складних питань застосування стандартів.

В рамках цього виду послуг ми пропонуємо наступне:

  • визначення кола міжнародних стандартів, які є суттєвими для компанії;
  • допомогу в приведенні облікової політики у відповідність до вимог МСФЗ;
  • визначення змін, які буде необхідно внести до бухгалтерського обліку, аби наблизити його до МСФЗ;
  • визначення потенційного ефекту змін на розрахунок податку на прибуток;
  • визначення потенційних суттєвих змін на те, як компанія веде бізнес;
  • побудова процесу підготовки звітності за МСФЗ в компанії.

Ми пропонуємо практичні рішення , які ґрунтуються на широких знаннях і досвіді наших фахівців, а також на розроблених нами методологіях. Розробляючи процедури, ми здійснюємо їхнє впровадження, обслуговування, моніторинг і поточний супровід.

В результаті Клієнт:

– зможе вести бухгалтерський облік з максимальним наближенням до вимог МСФЗ;

– отримає робочі процедури, шаблони та розрахунки зі складання звітності за МСФЗ;

– за участю наших податкових спеціалістів зможе оцінити вплив застосування вимог МСФЗ на податковий облік та операційну діяльність.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату