Податкові консультації

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» пропонує скористатися послугами висококваліфікованих податкових консультантів і своїм великим досвідом, що дозволить Вам уникнути багатьох проблем з фіскальними органами, а якщо вони і виникли – швидко та ефективно їх вирішити.

В рамках надання консультацій з питань оподаткування та обліку наші фахівці допоможуть Вам одержати:

 • роз’яснення правових актів і нормативних документів у сфері оподаткування й обліку;
 • консультації по розробці облікової політики для цілей оподаткування;
 • консультації з питань застосування норм податкового законодавства;
 • консультації з питань оптимізації податкових платежів;
 • розрахунки податкових ризиків і наслідків окремих операцій і угод;
 • планування міжнародного оподаткування, застосування положень конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
 • інформування про поточні зміни в податковому законодавстві;
 • відповіді на питання, пов’язані зі складанням податкової і фінансової звітності;
 • консультації з питань експортних і імпортних операцій;
 • консультації з питань, що знаходиться в сфері контролю фіскальної служби (касова дисципліна, валютний контроль тощо);
 • допомогу в отриманні індивідуальної податкової консультації, в порядку передбаченому Податковим кодексом України;
 • експертні висновки з неврегульованих законодавством або спірних питань оподаткування.

Оперативні індивідуальні податкові консультації стануть дієвою підмогою Вам чи Вашому бізнесу. Адже податкові консультації – це в буквальному значенні швидка професійна допомога.

Абонентське обслуговування

Ми готові надати Вам якісне абонентське обслуговування з питань оподаткування та бухгалтерського обліку:

 • з урахуванням специфіки Вашої діяльності;
 • у повній відповідності до вимог податкового законодавства;
 • з відображенням позиції провідних відомств;
 • з урахуванням судової практики, що склалася по Вашому питанню;
 • із зазначенням можливих податкових ризиків.

Абонентська форма консультаційного обслуговування користується популярністю у наших Клієнтів, адже вона дозволяє глибше розуміти бізнес і потреби Клієнта, спрощує взаємодію сторін, документообіг і порядок розрахунків.

Більш того, така форма консультування істотно знижує вартість обслуговування, завдяки застосуванню пільгових розцінок, що робить її доступною практично для будь-якої компанії. Важливим елементом абонентської системи є фіксована щомісячна вартість.

Ви, як Клієнт, фактично у режимі онлайн отримаєте відповіді на свої питання, інформацію про вимоги податкового законодавства, що дозволить оперативно приймати рішення щодо вибору типу договору, порядку обчислення податку по конкретній операції, запобігати або вчасно усувати порушення, пов’язані з неправильним обчисленням, несвоєчасною сплатою податків, планувати угоди з урахуванням податкових наслідків.

Ми не пропонуємо типових рішень, а враховуємо всі побажання Клієнта, а також особливості його бізнесу. У результаті Ви одержите впевненість у правильності вчинених дій і в податковій безпеці Вашого бізнесу.

Супутні юридичні послуги

Ми розуміємо, що в процесі нашої взаємодії з Клієнтом виникає необхідність надання додаткових послуг, які як входять у “своєрідне” коло нашої діяльності, так і є непрофільними для нашої команди фахівців.

Прикладами таких послуг можуть бути:

 • консультації з питань різних галузей законодавства;
 • розробка та експертиза цивільно-правових договорів;
 • юридичне супроводження зовнішньо-економічної діяльності;
 • забезпечення аутсорсингу в різноманітних сферах;
 • моніторинг законодавства з урахуванням специфіки діяльності Клієнта;
 • розробка юридичних механізмів здійснення майбутніх операцій;
 • робота з профільними проектами законів і підзаконних актів;
 • оцінка впливу на діяльність Клієнта перспективного законодавства тощо.

Наші юристи у співпраці з податковими консультантами готові максимально задовольнити потреби Клієнта. Водночас ми тісно співпрацюємо зі спеціалізованими фахівцями, зокрема, діяльність яких вимагає спеціальних дозволів – адвокатами, арбітражними керуючими, патентними повіреними, нотаріусами, оцінщиками, судовими експертами.

В роботі з нашими Клієнтами і партнерами ми пропонуємо законні, перевірені і надійні способи вирішення завдань, які засновані на застосуванні різних податкових режимів, ефективному використанні податкових преференцій, грамотній побудові структури підприємства або холдингу.

Податкові спори

Ми готові забезпечити комплексний захист платників податків, який включає декілька етапів. Максимальний результат у вигляді відсутності донарахувань і штрафів ми можемо забезпечити за умови супроводу всіх етапів захисту. Наша участь, як правило, дає значний ефект і економію Клієнту на будь-якому з перерахованих етапів.

Підготовка до податкових перевірок

Превентивні заходи, які здійснюють наші податкові консультанти, у кожному випадку мають позитивний ефект. Послуги нашої компанії дозволять Вам заощадити на запобіганні наслідків податкових помилок, а також на утриманні штату фахівців подібного профілю.

Супровід податкової перевірки

На цьому етапі наші фахівці проведуть аналіз правомірності дій і вимог фіскалів при здійсненні виїзної чи невиїзної перевірки, проінформують Клієнта про його права і законні можливості, повноваження фіскального органу, підкажуть як діяти в тій чи іншій складній ситуації, нададуть допомогу в підготовці відповідних документів і пояснень.

Аналіз акту податкової перевірки і рішень фіскального органу

Ми проведемо всебічний аналіз акту податкової перевірки і/або рішень фіскалів на предмет обґрунтованості, правомірності і можливості оспорювання. Клієнтові надається звіт про правомірність або неправомірність акту чи рішення, де, зокрема, буде відображена позиція наших фахівців про перспективи його подальшого адміністративного або судового оскарження.

Заперечення до акту податкової перевірки

На цьому важливому етапі ми здійснюємо підготовку й обґрунтування заперечень до акту податкової перевірки і представництво Клієнта при розгляді її матеріалів. У запереченнях наводиться правова аргументація з посиланнями на норми законодавства, яка підтверджує правомірність дій платника податків з доданням необхідних документів (у разі потреби), судова практика, а також роз’яснення держорганів, які підтверджують його позицію.

Оскарження рішень органів ДФС в адміністративному порядку

Стадія досудового врегулювання податкового спору має величезне значення в плані його сприятливого завершення. Тому ігнорування цієї стадії, формальний підхід до неї абсолютно невірні, а в багатьох випадках ведуть до кінцевого програшу справи вже в суді.

Судовий захист прав і законних інтересів платника податків

Захист прав і інтересів платника податків у судовому порядку є останнім етапом врегулювання податкового спору. Ми виходимо з того, що наша участь повинна розв’язувати проблеми, а не створювати додаткові.

Перехід на МСФЗ

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» надає українським підприємствам послуги з приведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності у відповідність до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми маємо спеціалістів з глибокими знаннями МСФЗ та досвідом у їх впровадженні для надання необхідної допомоги та підтримки Вашого бізнесу в розв’язанні низки потенційно складних питань застосування стандартів.

В рамках цього виду послуг ми пропонуємо наступне:

 • визначення кола міжнародних стандартів, які є суттєвими для компанії;
 • допомогу в приведенні облікової політики у відповідність до вимог МСФЗ;
 • визначення змін, які буде необхідно внести до бухгалтерського обліку, аби наблизити його до МСФЗ;
 • визначення потенційного ефекту змін на розрахунок податку на прибуток;
 • визначення потенційних суттєвих змін на те, як компанія веде бізнес;
 • побудова процесу підготовки звітності за МСФЗ в компанії.

Ми пропонуємо практичні рішення , які ґрунтуються на широких знаннях і досвіді наших фахівців, а також на розроблених нами методологіях. Розробляючи процедури, ми здійснюємо їхнє впровадження, обслуговування, моніторинг і поточний супровід.

В результаті Клієнт:

– зможе вести бухгалтерський облік з максимальним наближенням до вимог МСФЗ;

– отримає робочі процедури, шаблони та розрахунки зі складання звітності за МСФЗ;

– за участю наших податкових спеціалістів зможе оцінити вплив застосування вимог МСФЗ на податковий облік та операційну діяльність.

Податковий аудит

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» забезпечує надання послуг з податкового аудиту – незалежної перевірки відповідності вимогам податкового законодавства процедур обчислення, декларування і сплати податків Клієнтом.

Податковий аудит дозволяє Клієнту визначити та попередити потенційні податкові ризики, якісно підготуватися до перевірок з боку фіскальних та інших контролюючих органів. Він включає наступні позиції, які можуть бути реалізовані як комплексно, так і окремо:

 • загальний аналіз діючої моделі оподаткування бізнесу;
 • податкова і правова експертиза існуючої схеми господарських взаємовідносин;
 • контроль правильності визначення об’єктів і бази оподаткування, застосування ставок податків;
 • аналіз структури і динаміки податкових зобов’язань;
 • правомірність використання податкових пільг;
 • повнота виконання функцій податкового агента;
 • перевірка складання податкових декларацій;
 • визначення правильності нарахування та своєчасності сплати податків;
 • перевірка обґрунтованості застосування спеціальних податкових режимів;
 • виявлення податкових ризиків;
 • розрахунок можливих донарахувань податків, штрафів і пені.

Результати податкового аудиту допоможуть вибудувати ефективну модель оподаткування в залежності від виду діяльності Вашої компанії і привести у відповідність до цієї моделі договірну базу, внутрішні організаційні документи, елементи облікової політики і систему внутрішнього контролю.