Чи належить прізвище відповідального працівника до обов’язкових реквізитів, які має містити первинний документ?

Відповідно до частини 2 ст. 9 Закону № 996, первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити:

• назву документа (форми);

• дату складання;

• назву підприємства, від імені якого складено документ;

• зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

• посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

• особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Як можна побачити, положення Закону № 996 не відносять до обов’язкових реквізитів первинного документа прізвища відповідальних працівників компанії.

Разом з тим у п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 р. № 88 (далі – Положення № 88), також міститься норма, згідно з якою первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Тобто у п. 2.4 Положення № 88 додатково до обов’язкових реквізитів віднесено прізвище осіб, відповідальної за здійснення господарської операції і правильність її оформлення. Щодо цього зазначимо таке.

Саме Закон № 996 визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Положення ч. 2 ст. 9 Закону № 996 містять вичерпний перелік обов’язкових реквізитів первинних документів.

Зауважимо, що Закон № 996 не надавав Міністерству фінансів повноважень на додавання будь-яких інших обов’язкових реквізитів до переліку, затвердженого Законом № 996.

Оскільки Закон № 996 має більшу юридичну силу, ніж Положення № 88, то такий реквізит як прізвище відповідального працівника не може вважатись обов’язковим реквізитом.

Відповідно відсутність у первинному документі прізвищ відповідальних працівників ніяк не впливає на визнання первинного документа, який оформлено за правилами ч. 2 ст. 9 Закону № 996.

Крім того, у ч. 2 ст. 9 Закону № 996 також встановлюється, що неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.

Related posts

Відшкодування неправомірних штрафів щодо звітності по ТЦО за 2013-2015 роки

З 01.01.2017 року набрали чинності норми Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VIII, яким відповідальність за порушення у сфері декларування контрольованих операцій була викладена в...

Read More

Відшкодування ПДВ: які строки давності?

Вирішуючи питання про обмеження строків права на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, тривалий час практика йшла шляхом обмеження такого права строком у 1095 днів. Вона базувалась на п.102.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі...

Read More

Щодо обмеження операційного дня для цілей реєстрації податкових накладних

12.04.2018 р. ДПС «ДІНАЙ»

Щодо обмеження операційного дня для цілей реєстрації податкових накладних

24.03.2018 року набрала чинності постанова КМУ від 21.02.2018 р. N 204, якою внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових...

Read More