Використання старих форм касових ордерів: чи можуть бути негативні наслідки?

 

05.01.2018 року набрала чинності постанова НБУ “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 29.12.2017 р. N 148 (далі – Положення N 148).

Відповідно попередня постанова НБУ від 15.12.2004 р. N 637 втратила чинність.

В новому Положенні N 148 були дещо підкориговані форми касових документів, в тому числі, прибуткового та видаткового касових ордерів.

Положення N 148 містить такі визначення термінів:

– касовий ордер – первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси (пп. 10 п. 3 розділу І Положення N 148);

– оприбуткування готівки – проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат (пп. 18 п. 3 розділу І Положення N 148).

Також у п. 11 розділу ІІ Положення N 148 зазначається, що готівка, яка надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки у повній сумі. Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств / відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги / застосуванням РРО та КОРО (у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів / фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).

Положенням передбачено, що приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2), а видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями (пункти 25 і 26 розділу ІІІ Положення N 148).

Зазначені норми говорять про необхідність оформлювати касові ордери за формами, наведеними у цьому Положенні.

На нашу думку, НБУ дещо поквапився з набранням чинності новими формами, не передбачивши ніякого перехідного періоду.

Разом з тим, зазначене вже виявлено в самому НБУ, про що свідчить оприлюднений проект постанови про внесення змін до цього положення (https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63075699).

Зазначеним проектом постанови НБУ пропонується додати норму, що суб’єктам господарювання протягом шести місяців із дня набрання чинності постановою N 148 потрібно забезпечити приведення своєї діяльності щодо використання форм відомостей на виплату готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касових книг, книг обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та актів про результати інвентаризації наявних коштів (далі – форми первинного обліку) у відповідність до вимог Положення N 148.

Протягом цього періоду редакційні відмінності форм первинного обліку не є підставою для їх не застосування.

Тобто слід очікувати, що така норма з’явиться і буде встановлено перехідний період в шість місяців, що вирішить зазначене питання.

В будь-якому разі відмінності між новими та попередніми формами касових ордерів є несуттєвими. Недоліки форми касового ордера не означають його неоформлення взагалі. Такі дрібні відмінності форми, на нашу думку, не можуть призводити до негативних наслідків.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.

Related posts

Щодо обмеження операційного дня для цілей реєстрації податкових накладних

12.04.2018 р. ДПС «ДІНАЙ»

Щодо обмеження операційного дня для цілей реєстрації податкових накладних

24.03.2018 року набрала чинності постанова КМУ від 21.02.2018 р. N 204, якою внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових...

Read More

Код УКТ ЗЕД як новий реквізит касового чека

12.04.2018 р. ДПС «ДІНАЙ»

Код УКТ ЗЕД як новий реквізит касового чека

Чи повинен касовий чек РРО містити код згідно з УКТ ЗЕД щодо будь-яких готівкових розрахунків або це стосується лише окремих товарів...

Read More

Щодо отримання квитанцій з відмовами у реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних

12.04.2018 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Щодо отримання квитанцій з відмовами у реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних

Документами, які визначають вимоги до складання розрахунків коригування до податкових накладних (далі – РК) та...

Read More