Наші основні послуги

Податкові консультації

Податкове консультування  – це в буквальному значенні швидка професійна допомога для Вашого бізнесу або для Вас особисто

Деальніше

Податкові спори

Забезпечення комплексного захисту інтересів платника податків: від превентивних заходів – до захисту в суді

Детальніше

Абонентське обслуговування

Комплексне консультаційне супроводження Вашого бізнесу з питань оподаткування та обліку в режимі реального часу

Детальніше

Перехід на МСФЗ

Допомога у реалізації вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності з мінімальними втратами

Детальніше

Супутні юридичні послуги

Практична реалізація вирішення різноманітних питань  у вигляді розробки належних документів, представлення інтересів тощо

Детальніше

Податковий аудит

Незалежна оцінка відповідності вимогам податкового законодавства Вашого бізнесу для мінімізації витрат

Детальніше

Наши основные послуги

Податкові консультації

Налоговое консультирование – это в буквальном смысле скорая профессиональная помощь для Вашего бизнеса или для Вас лично

Детальніше

Податкові спори

Обеспечение комплексной защиты интересов налогоплательщика: от превентивных мер – до защиты в суде

Детальніше

Абонентське обслуговування

Комплексное консультационное сопровождение Вашего бизнеса по вопросам налогообложения и учета в режиме реального времени

Детальніше

Перехід на МСФЗ

Помощь в реализации требований Международных стандартов финансовой отчетности с минимальными потерями

Детальніше

Супутні юридичні послуги

Практическая реализация решения различных вопросов в виде разработки надлежащих документов, представления интересов и т.п.

Детальніше

Податковий аудит

Независимая оценка соответствия требованиям налогового законодательства Вашего бизнеса для минимизации расходов

Детальніше

Не знайшли послугу, яка цікавить саме Вас?

Первинна консультація завжди безкоштовна

Не нашли услугу, которая интересует именно Вас?

Первичная консультация всегда бесплатна

Про нас

Мы знаем свое дело

Кто мы

Консалтинговая компания «ЭКСПЕРТ» является одним из первых созданных в Украине налоговым консультантом (tax adviser) в понимании, принятом в мире.

Более 15 лет мы обеспечиваем комплекс профессиональных услуг, направленных на построение эффективных моделей налогообложения как бизнеса, так и частных лиц.

Наша команда – это сертифицированные налоговые консультанты и бухгалтеры-практики, профессионализм которых подтверждается постоянными публикациями в системах ЛИГА:Закон, ДИНАЙ и других изданиях.

Наши преимущества

 • Налоговая специализация
 • Индивидуальный подход
 • Опыт и знания
 • Ответственность
 • Компетентность

Наши приоритеты

 • Интересы Клиента
 • Результативность
 • Конфиденциальность
 • Добросовестность
 • Репутация

Кто наш Клиент

Основные группы наших Клиентов выглядят так:

прежде всего, Владелец любого бизнеса;

финансовая и юридическая службы, ориентированные на качественный налоговый менеджмент

бухгалтер или команда, которая нуждается в оперативной помощи в реализации ежедневных или нестандартных вопросов;

физическое лицо в отношении декларирования и уплаты налогов с доходов и налогообложения имущества.

Что получает Клиент

Клиенты нас ценят за:

персональные решения по каждому вопросу, изложенные доступным языком;

экспертную поддержку на всех этапах: от замысла – до защиты в суде;

уверенность в своих действиях, основанная на практике и нашем опыте;

реальную экономию денег и, что самое ценное, времени.

Мы обеспечиваем

 • Защита клиента
 • Оперативность
 • Поддержку он-лайн
 • Надлежащий сервис
 • Надежность

Про нас

Ми знаємо свою справу

Хто ми

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» є одним з перших створених в Україні податковим консультантом tax adviser у розумінні, прийнятому в світі.

Понад 15 років ми забезпечуємо комплекс професійних послуг, спрямованих на побудову ефективних моделей оподаткування як бізнесу, так і приватних осіб.

Наша команда – це сертифіковані податкові консультанти та  бухгалтери-практики, професіоналізм котрих підтверджується постійними публікаціями в системах ЛІГА:Закон, ДІНАЙ та інших виданнях.

Наші
переваги

 • Податкова спеціалізація
 • Індивідуальний підхід
 • Досвід та знання
 • Відповідальність
 • Компетентність

Наші
пріоритети

 • Інтереси Клієнта
 • Результативність
 • Конфіденційність
 • Сумлінність
 • Репутація

Хто наш Клієнт

Основні групи наших Клієнтів виглядають так:

 • перш за все, Власник будь-якого бізнесу;
 • фінансова та юридична служби, орієнтовані на якісний податковий менеджмент;
 • бухгалтер чи команда, яка потребує оперативної допомоги в реалізації щоденних або ж нестандартних питань;
 • фізична особа щодо декларування та сплати податків з доходів та оподаткування майна.

Що отримує Клієнт

Клієнти нас цінують за:

 • персональні рішення по кожному питанню, викладені доступною мовою;
 • експертну підтримку на всіх етапах: від задуму – до захисту в суді;
 • впевненість у своїх діях, яка ґрунтується на практиці і нашому досвіді;
 • реальну економію грошей і, що найцінніше,часу.

Ми забезпечуємо

 • Захист Клієнта
 • Оперативність
 • Підтримку он-лайн
 • Належний сервіс
 • Надійність

Компанія в цифрах

15

Років досвіду

75

Постійних Клієнтів

500

Професійних публікацій

1500

Консультацій на рік

Компания в цифрах

15

Лет опыта

75

Постоянных Клиентов

500

Профессиональных публикаций

1500

Консультаций в год

Нам довіряють

Нам доверяют