Зведені ПН для послуг від нерезидента

Чи може платник ПДВ – отримувач послуг від нерезидента складати зведені податкові накладні, якщо протягом місяця він отримує послуги два і більше разів?

 

Питання, пов’язані зі складанням податкових накладних, регулюються нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) та Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307).

Щодо складання зведених податкових накладних при здійсненні операцій з постачання товарів і послуг можна виділити два наступних випадки.

У п. 201.4 ПКУ та п. 19 Порядку № 1307 передбачається, що платники ПДВ в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, покупцям – платникам ПДВ – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця. Ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Також за правилами п. 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ передбачені операції, за якими визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом. У разі якщо такі операції мають безперервний або ритмічний характер постачання, то платники ПДВ щодо цих операцій також можуть складати зведені податкові накладні на користь покупців – платників ПДВ не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.

Що стосується отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких згідно зі ст. 186 ПКУ є територія України, то у п. 208.2 ПКУ передбачається, що отримувач послуг – платник ПДВ у порядку, визначеному статтею 201 ПКУ, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку. Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

В наведеному випадку вважаємо доцільним також звернути увагу на висновок ДПСУ, викладений в індивідуальній податковій консультації від 10.02.2021 р. № 478/ІПК/99-00-21-03-02-06:

«Оскільки відповідно до пункту 201.4 статті 201 розділу V ПКУ право на складання зведених податкових накладних за операціями з постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, надається виключно платнику ПДВ-постачальнику таких товарів/послуг, то у розглянутій ситуації, при отриманні Товариством (покупцем) від нерезидента (постачальника) послуг, які підлягатимуть оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 відс., підстави для складання Товариством (покупцем) таких зведених податкових накладних за вказаними операціями відсутні».

Щодо такої думки ДПСУ зазначимо, що положення п. 208.2 ПКУ прямо не передбачають, але й не забороняють складання зведених податкових накладних щодо послуг від нерезидента, які мають безперервний або ритмічний характер постачання. В цьому пункті лише зазначено, що податкова накладна складається в порядку, визначеному у ст. 201 ПКУ.

Як можна побачити, ДПСУ стверджує, що положення п. 201.4 ПКУ надають можливість складання зведених податкових накладних виключно постачальнику, зареєстрованому платником ПДВ. Відповідно, на думку ДПСУ, порядок складання зведених податкових накладних не може застосовуватись отримувачем послуг від нерезидента згідно з п. 208.2 ПКУ.

Вважаємо, що така позиція ДПСУ не є однозначною, оскільки, як наведено вище, заборони на складання зведених податкових накладних при отриманні послуг від нерезидента норми ПКУ не містять.

Однак, оскільки ДПСУ наводить саме таку позицію, вважаємо доцільним складання податкових накладних на послуги від нерезидента в загальному порядку за правилом першої події (п. 187.8 ПКУ). Це дозволить уникнути зайвих непорозумінь з органами ДПС при перевірках.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»